Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Aan de slag met participatie van jongeren en ouders

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders. Voor een goede uitvoering van deze verantwoordelijkheid, is het belangrijk dat jongeren en ouders betrokken worden. Dit gebeurt nog niet overal. 

 

Door Jelke Martina-Doodkortewoensdag 8 mei 2019

Gemeenten worstelen vaak met vragen als: waar vind ik jongeren en ouders die willen meepraten? Waar willen ze dan over meepraten? En hoe pak ik dit aan? Het antwoord op deze vragen is niet eenduidig, maar sterk afhankelijk van de lokale en regionale situatie. Maar wat maakt nu, dat participatie rondom jeugdhulp in de ene gemeente wel goed van de grond komt en in de andere niet? Naast draagvlak om jongeren en ouders te betrekken, zijn er verschillende werkzame factoren die het verschil kunnen maken. Vanuit het project Jeugdhulp doen we Samen (www.jeugdhulpdoenwesamen.nl) zijn we in vier regio’s op zoek gegaan naar deze werkzame factoren voor participatie van jongeren en ouders. Op basis van de resultaten, hebben we handvatten geformuleerd om aan de slag te gaan met participatie van jongeren en ouders. Deze handvattenOpen dit document met ReadSpeaker docReader zijn in de eerste instantie bedoeld voor gemeenten, maar zeker ook interessant voor adviesraden sociaal domein die jongeren en ouders willen betrekken. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om in de planning rekening te houden met de agenda’s van jongeren en ouders, aan te sluiten bij hun leefwereld en hen als gelijkwaardig te zien. Bij de handvatten worden ook voorbeelden te geven ter inspiratie. In de komende periode gaan we de handvatten toetsen in verschillende regio’s: kunnen gemeenten hier daadwerkelijk mee aan de slag? Zijn er dingen die ze missen? Tot eind 2019 vullen we de handvatten aan en leveren dan een nieuwe versie op. Alle feedback is welkom, niet alleen van gemeenten maar ook van anderen!

Over de auteur: Jelke Martina-Doodkorte is Landelijk coördinator ‘Jeugdhulp doen we Samen’.