Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: kansen en mogelijkheden voor adviesraden

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De meeste adviesraden zijn adviesorgaan voor het college van B&W. In enkele gevallen adviseert de adviesraad ook de gemeenteraad, wanneer dit expliciet is opgenomen in de verordening. De gemeenteraadsverkiezingen zijn hoe dan ook een mooi moment om de doelen van de adviesraad onder de aandacht te brengen van het nieuwe/aankomende college. Door binnen uw eigen netwerk na te gaan wat aandachtspunten zijn voor de komende collegeperiode. Welke vraagstukken verdienen aandacht volgens jullie?

 

Door Bert Holmanzaterdag 18 december 2021

We weten inmiddels allemaal dat er veel speelt in het sociaal domein. Personele tekorten binnen de zorg en het onderwijs, budgettaire overschrijdingen, dubbele vergrijzing. En thema’s als samenleven in de wijk, langer thuis blijven wonen, de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en de positie van onafhankelijke cliëntondersteuning zijn actueel in de meeste Nederlandse gemeenten.

Prioriteit

Gebruik de overgang naar een nieuw college om thema’s die volgens jullie – en dus volgens inwoners – prioriteit hebben (opnieuw) onder de aandacht te brengen. Tevens is dit een mooi moment om het gesprek aan te gaan over de samenwerking tussen jullie als adviesraad en de gemeente (wethouders, beleidsmedewerkers, verbindingsmedewerkers). Wat voor partner willen jullie zijn? Wat kunnen jullie bieden en wat hebben jullie nodig van het nieuwe college? En welke houding nemen jullie aan? Wachten jullie de adviesaanvragen van de gemeente af, of komen jullie met een eigen agenda met onderwerpen die prioriteit hebben?

Schets

Heel graag verwijs ik naar een discussiestuk dat eerder dit jaar op onze website verscheen. Dit stuk is bedoeld als hulpmiddel zowel voor de interne discussie binnen de adviesraden zelf als voor het gesprek met het nieuwe college. In het stuk eerst een schets van belangrijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor inwoners, vooral de kwetsbare inwoners. Daarna volgt een schets van relevante thema’s en sub-onderwerpen, met suggesties voor mogelijke speerpunten voor adviesraden. Vervolgens komen vijf vragen die behulpzaam kunnen zijn bij de interne discussie binnen de adviesraden over wat eventueel te doen rond de collegevorming. En ter afsluiting drie speerpunten die vanuit inwonersperspectief als toetssteen voor het gemeentelijk beleid kunnen dienen. 

Wilt u dat we als Koepel eens met u meedenken over uw contact met het (nieuwe) college? Neem dan gerust contact met ons op.

Over de auteur: Bert Holman is voorzitter van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.