Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Met meer zorg los je sommige problemen echt niet op

De schuldenproblematiek in Nederland baart ons als zorgverzekeraar (CZ) zorgen. Van dichtbij zien we dat mensen met schulden van de regen in de drup belanden door de boetes die zij krijgen opgelegd. Bovendien zien we dat mensen met meerdere schuldeisers niet van hun schulden afkomen ondanks de hulp die zij daarbij krijgen. 

Door Peter Kakebeekewoensdag 6 juli 2022

Als we daarbij optellen dat het hebben van schulden vaak grote invloed heeft op het welbevinden en functioneren van mensen, dan is de cirkel rond. Wie gek wordt van de schulden is niet echt geholpen met een gang naar de huisarts of een gesprek bij de psycholoog; dan pak je het probleem niet aan bij de kern. Door mensen in samenhang te helpen de regie te krijgen over hun eigen leven, onder andere met schuldhulp, wordt hun totale bestaan verbeterd, inclusief hun gezondheid. 

Multiproblematiek

Voor een brede aanpak van multiproblematiek bij verzekerden zoeken we in onze kerngebieden samenwerking met gemeentes. We helpen ze de vicieuze cirkel waarin ze vaak beland zijn te doorbreken. Als zorgverzekeraar pakken we die signaalfunctie om vroegtijdig iemand die in de problemen dreigt te komen naar het integrale hulptraject van de gemeente te begeleiden. Zo werken we inmiddels samen met zo’n 50 gemeenten.

Hoe gaat dat nou in de praktijk? Vaak komen we met deze mensen in contact aan de balie bij een van onze kantoren, soms omdat ze een betalingsachterstand bij ons hebben. Het gaat vaak om mensen met een combinatie van gezondheidsproblemen, schulden en/of huisvestingsproblemen, waardoor hun bestaanszekerheid onder druk staat. Met een maatwerkaanpak proberen we dan te helpen te voorkomen dat problemen groter worden. We investeren in iemand helpen bij wat echt belangrijk is voor hem of haar en we besparen op kosten die ontstaan als we niks zouden doen. 

Samenwerken

Als mens en instanties gaan samenwerken kom je een heel eind. Zo hadden we laatst een jonge verzekerde met een forse betalingsachterstand. Deze jongere bleek door goed vertrouwen in mensen met verkeerde bedoelingen in de financiële problemen te zijn gekomen. Hierover vertelde hij aan een klantadviseur van CZ. De klantadviseur is meteen gaan schakelen met Maatschappelijk werk en de betreffende gemeente. Aan betrokken instanties hebben we duidelijk kunnen maken dat de jongen werd misbruikt. Op die manier hebben we sancties kunnen voorkomen, bovendien wordt de jongen nu begeleid door Maatschappelijk werk en een budgetcoach. Ook bleek de jongen recht te hebben op een hogere uitkering. Door maatwerk is de klant in rustiger vaarwater gekomen en heeft hij een beter toekomstperspectief.

Mantelzorger

Ook kwamen we bijvoorbeeld in contact met een gezin waar de echtgenote en moeder fungeerde als mantelzorger voor zowel haar man – die door een herseninfarct ernstig gehandicapt was geraakt – als een zoon met autisme. Deze vrouw dreigde overbelast te raken. Met als dreigend perspectief dat man naar een verpleeghuis en zoon naar een instelling zou moeten. De oplossing was een hulphond die overdag de man ondersteunt en ’s nachts bij het kind slaapt. Daarmee vervulde de hulphond echter een dubbelfunctie en viel daardoor niet binnen de gebruikelijke financiering. CZ en gemeente hebben besloten de kosten voor de helft te dragen. Deze maatwerkaanpak vergt een investering, maar bespaart maatschappelijke kosten en het gezin heeft een verbeterd toekomstperspectief. En dat is echt fijn.

Over de auteur: Peter Kakebeeke is manager van de servicekantoren bij CZ