Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Vrijwilligersorganisaties als partner van de gemeente om maatschappelijke opgave op te pakken

Hoe wordt er in uw gemeente samengewerkt met vrijwilligersorganisaties? En erkent uw gemeente de waardevolle en unieke positie van deze maatschappelijke organisaties?

Door Huub Petersdinsdag 30 november 2021

Wij als Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) pleiten voor een actieve samenwerkingsrelatie tussen de gemeente en maatschappelijke vrijwilligersorganisaties. Het PVOV wil een verbindende rol spelen tussen de formele en informele zorg. De noodzakelijke samenwerking stimuleren en faciliteren. Bij het PVOV zijn o.a. organisaties aangesloten als Humanitas, Vluchtelingenwerk Nederland, Schuldhulp Maatje en Resto Van Harte. Samen ondersteunen we mensen in Venlo met werken, wonen en vooral: leven. Ooit was er voor elke vraag van inwoners een andere organisatie, ver weg. Maar het PVOV zoekt voor elke vraag een oplossing dichtbij, in de eigen omgeving. Vrijwilligers en beroepskrachten werken hierbij samen en dragen dat uit. 

We merken dat gemeenten vaak niet helder beschrijven wat hun doel is met vrijwilligers. Bijvoorbeeld over de samenwerking met beroepskrachten. Terwijl zo’n visie heel waardevol is. Het “Nut en Noodzaak” van vrijwilligersorganisaties zal in de toekomst alleen maar groter worden en dat vraagt om een duidelijke positionering. Maar dit vraagt dus wel om gesprekken (en samenwerking) met vrijwilligersorganisaties. Op die manier kan je bijvoorbeeld samen bespreken waar inwoners met een hulpvraag ‘binnenkomen’. Is dat bij een professionele aanbieder, of bij een vrijwilligersorganisatie? Ik zie voordelen in het laatste. Goed opgeleide vrijwilligers zijn goed in staat om passende ondersteuning te vinden. Vanaf daar hulp inschakelen van een beroepskracht gaat makkelijker dan andersom. Ik ken mooie voorbeelden uit de praktijk waarbij bijvoorbeeld een indicatie van een inwoner afliep, maar het ‘fundament’ van deze persoon nog niet sterk genoeg was om compleet op eigen benen te staan. Met hele warme hand kon zorg overgedragen worden aan vrijwilligers. 

In Venlo worden 250 inwoners ondersteund door Schuldhulp maatje en Humanitas. Met deze hulp zorgden zij ervoor dat ongeveer 100 inwoners uit de schuldhulpverlening bleven. Een prachtig resultaat lijkt mij, maar de gemeente vraagt hier helaas niet naar. Ze doen geen navraag bij deze vrijwilligersorganisaties. Terwijl simpele vragen stellen als ‘Wie helpen jullie jaarlijks? Zijn dit gezinnen, kinderen? En wat zijn de resultaten van deze hulp?’ volgens mij echt de basis moet zijn van wat een gemeente weten moet. Want als gemeente wil je toch weten hoe jouw inwoners ondersteund worden? 

Als platform willen we een goede basis leggen tussen vrijwilligersorganisaties. Waardoor je goed samen kunt werken binnen het sociaal domein. Iedere organisatie heeft een eigen kracht en die zetten we op een gelijkwaardige manier, met elkaar, in. We voeren gesprekken met bedrijven, o.a. met als doel om kwetsbare medewerkers eerder te ondersteunen. Medewerkers die in scheiding zitten bijvoorbeeld, of te maken hebben met rouw of verlies. Want hoe mooi is het als wij hen met vrijwilligers kunnen ondersteunen. Voordat iemand echt uitvalt en er beroepskrachten ingezet moeten worden?

De groep kwetsbare inwoners die een beroep doet op ondersteuning van de gemeente is groot en gevarieerd. En deze groep wordt de komende jaren groter. Gemeenten hebben partners nodig om deze maatschappelijke opgave op te pakken. Vanzelfsprekend hebben de door de gemeente gecontracteerde zorg- en welzijnsorganisaties een rol hierin. Maar wij als PVOV vinden dat ook vrijwilligersorganisaties onontbeerlijke partners zijn om deze opgave handen en voeten te geven. Daarom gaan wij in maart 2022 - net voor de gemeenteraadsverkiezingen - een politiek debat organiseren om de rol van de vrijwilligersorganisatie beter te positioneren.

We nodigen lokale advies- en cliëntenraden uit om te onderzoeken hoe deze samenwerking vorm krijgt in uw gemeente. En om hier wellicht kritische vragen over te stellen. Ten bate van de inwoner.

Over de auteur: Huub Peters
Bestuurder/projectleider Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo

https://www.platformvrijwilligers.nl/