Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Goedkoop = duurkoop, ook bij hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk hun leven te kunnen leiden. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen – zoals bv. een rolstoel, een tillift of een scootmobiel – vanuit de Wmo. Ze maken hiervoor afspraken met leveranciers. Het regelen van hulpmiddelen verloopt niet altijd even vlot. Vorig jaar heeft Bureau Berenschot op verzoek van het ministerie van VWS de belangrijkste problemen nog eens op een rij gezet. Waar lopen mensen vooral tegenop? De belangrijkste punten die daaruit naar voren kwamen: - gebrek aan maatwerk (er werd niet uitgegaan van wat de aanvrager écht nodig heeft) - het niet kunnen meenemen van een hulpmiddel bij verhuizingen - lange levertijden - slechte bereikbaarheid, slechte kwaliteit en nogal wat kwaliteitsverschillen tussen gemeenten In de praktijk komt het er vaak op neer dat het maar net afhangt van de gemeente waar je woont, of de aanvraag, verstrekking en kwaliteit van de hulpmiddelen in orde is. Ieder(in) heeft hierover samen gehandicapten- en patiëntenorganisaties regelmatig aan de bel getrokken. Landelijk, maar ook bij de gemeenten.

Door Marijke Hempeniusvrijdag 8 maart 2019

Samenwerking 

Vooral op praktisch niveau is lokaal veel verbetering mogelijk. Samen met de Dwarslaesie organisatie Nederland, Spierziekten Nederland, de vereniging voor revalidatieartsen en VNG geeft  Ieder(in) in een brochure tips en adviezen wat iedereen die bij aanvragen betrokken is, kan doen (hieronder te downloaden). Snel en goed contact tussen de revalidatiearts, zorgprofessionals, Wmo-consulenten en de aanvrager blijkt steeds weer een voorwaarde om tot maatwerk te komen. Dit lijkt voor de hand te liggen, maar dat is het helaas in de praktijk niet. Zeker niet daar waar haast is geboden of als het gaat om hulpmiddelen bij complexe hulpvragen. Samenwerken helpt dus.

Inkoop

Tegelijk is er nog ‘terreinwinst’ te behalen bij de inkoop van hulpmiddelen. Waar gemeenten vooral veel aandacht hebben voor de prijs, is verstandige inkoop toch echt gediend bij veel meer aandacht voor de kwaliteit van de hulpmiddelen. Goedkoop = duurkoop, dat gaat ook op voor hulpmiddelen zo blijkt in de praktijk. Voor die kwaliteitsslag is nu echt nodig dat de bruikbaarheid voor de mensen die een beroep doen op de hulpmiddelen voorop staat. Van belang is dus de inbreng van lokale belangenbehartigers, het gehandicaptenplatform en patiëntvertegenwoordigers.  

Leidraad 

Bij gemeenten bleek behoefte te zijn aan een soort leidraad voor de inkoop van hulpmiddelen. Om te voorkomen dat elke gemeente voor zich probeert er een goede lijn in te vinden, is de bestaande handreiking vernieuwd door onder meer Ieder(in), gemeentekoepel VNG en hulpmiddelenleveranciers. Met daarin dus veel meer aandacht voor kwaliteit. Ieder(in) is benieuwd of uw gemeente de nieuwe handreiking kent en ook daadwerkelijk gaat gebruiken bij de nieuwe ronde voor de inkoop van hulpmiddelen. Ook horen wij graag of de nieuwe handreiking daadwerkelijk bijdraagt aan een verbetering van de uitvoeringspraktijk.

Ervaringen delen kan ook via www.platformklink.nl

Over de auteur: Marijke Hempenius is programmamanager Wonen en Leven van Ieder(in).