Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Trainingen

Open inschrijving

We bieden (veelal) online trainingen die specifiek zijn afgestemd op de vaardigheden, rol en taak van adviesraadsleden. Deze online trainingen bestaan doorgaans uit een ochtend- en middagdeel en een lunchpauze. De traingen zijn zowel voor leden als niet-leden van de Koepel te boeken, maar  leden krijgen voorrang en betalen een gereduceerd tarief. Het actuele aanbod vindt u terug in de agenda. Een groot aantal van deze trainingen verzorgt Petra van der Horst - trainer en adviseur met veel ervaring in het sociale domein. Daarnaast werken we voor een aantal trainingen samen met externe deskundigen. Steeds houden we nauwlettend in de gaten welke behoeften er leven en spelen daar met ons aanbod zoveel mogelijk op in.

Maatwerk

We bieden advies- en cliëntenraden ook de mogelijkheid tot een maatwerk-training, toegesneden op de concrete situatie en vraag van uw raad, of collectief van raden in één geografisch erkende regio. We merken dat er raden zijn die hun rol, positie en meerwaarde nog volop aan het onderzoeken zijn en behoefte hebben aan ondersteuning bij hun functioneren. Samen kunnen we - passend bij de vragen die er leven - maatwerk leveren en een training verzorgen op locatie. Meer informatie>>

In company

De training APK-keuring voor advies-en cliëntenraden sociaal domein en de training Gedragen besluitvorming bieden we in company aan. Deze trainingen worden verzorgd door Wietske Dekkers, zij komt op locatie in de gemeente van uw advies- of cliëntenraad. Meer informatie>>

 

vrijdag 6 september
Gedragen besluitvorming (Utrecht)
zaterdag 21 september
Adviseren met Impact (Noordwolde - Fr)
zaterdag 5 oktober
Aan de slag als adviesraadslid (Utrecht)
vrijdag 11 oktober
Gedragen besluitvorming (Utrecht, terugkomdag)
zaterdag 12 oktober
Adviseren met Impact (Utrecht)
dinsdag 26 november
Mantelzorg
vrijdag 29 november
Aan de slag als adviesraadslid