Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Sterke verbindingen tussen bewonersinitiatieven en adviesraden

Soms tik ik weleens een zoekopdracht in Google in naar knelpunten voor bewonersinitiatieven. Vooral wanneer ik weer de vraag krijg mee te werken aan een onderzoek naar knelpunten voor bewonersinitiatieven rondom wet- en regelgeving, duurzaamheid, financiering, bejegening door de overheid of samenwerking met professionele samenwerkingspartners. Bijna iedere week verschijnt er wel weer een kop in krant of vakblad die aangeeft dat het knelt met het bewonersinitiatief en de systeemwereld. Bewonersinitiatieven in zorg en welzijn nemen snel toe in aantal en omvang. Zij organiseren vervoer voor ouderen, werken aan minder eenzame wijken, zijn collectief inkoper van thuiszorg of richten zich op moderne vormen van nabuurschap. In deze gemeenschapskracht ligt een groot onbenut potentieel. 

Door Thijs van Mierlozondag 10 februari 2019

Ikzelf werk niet zo snel meer mee aan al deze onderzoeken op nationaal niveau. We weten inmiddels wel dat het vaak knelt. Liever gaan we samen op zoek naar hoe we samen op weg kunnen naar een zorgzame samenleving met een belangrijke rol voor bewonersinitiatieven. Adviesraden in het sociaal domein en bewonersinitiatieven zouden in mijn optiek veel meer samen op kunnen trekken. Waarom? In deze blog benoem ik drie redenen.

Ten eerste ligt in bewonersinitiatieven een belangrijke sleutel naar de tekorten in het sociaal domein. In de afgelopen decennia zijn veel activiteiten in het sociaal domein geprofessionaliseerd. Het besef dat er een tekort is aan geld en menskracht om dit vol te houden is inmiddels volledig doorgedrongen. De inzet van mantelzorgers bereikt inmiddels de grenzen van wat we van ze kunnen vragen. In de gemeenschap ligt nog veel bereidheid en initiatief om – in de nulde lijn – bij te dragen aan een zorgzame samenleving. De initiatieven springen als paddenstoelen uit de grond.

Bewonersinitiatieven zijn een belangrijke spiegel van het reilen en zeilen binnen het sociaal domein, een tweede reden. Ze tonen feilloos aan waar schotten tussen beleid en financiering in de weg zitten. Waar belangen van professionele instituties boven die van individuele bewoners worden gesteld. Of waar bewoners niet in beeld zijn en niet de steun krijgen die ze nodig hebben en verdienen.

Tot slot zijn bewonersinitiatieven de perfecte partner om te werken aan slimme innovatie. Olifantenpaadjes, ontschotting, aanboren van alle aanwezige hulpbronnen in de wijk en snelle aanpassing aan de vraag en behoefte. Gewoon omdat bureaucratie niet past bij bewonersinitiatieven en ze vanuit nabijheid zorg voor elkaar organiseren. Als buurmannen en buurvrouwen.

Ook de leden van jullie adviesraden zijn belangrijke actieve bewoners die de samenleving beter maken. Zoek elkaar op en werk samen aan een beter en sterker sociaal domein. Jullie hebben elkaar veel te bieden. En als ik kan helpen met elkaar in contact te komen of beter samen te werken? Mail me gerust. Dat doe ik veel liever dan meewerken aan het zoveelste onderzoek naar knelpunten. Samen leren we steeds beter in de praktijk te werken aan oplossingen.

Over de auteur: Thijs van Mierlo is directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners

@lsabewoners en @thijsvm thijs@lsabewoners.nl www.lsabewoners.nl