Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinars

Gedurende het hele jaar bieden we exclusief voor leden gratis webinars rond relevante thema’s in het sociaal domein. Hiervoor benaderen deskundigen, bestuurders en en/of ervaringsdeskundigen die uitleg en verdieping geven over een bepaald thema, vraagstuk of actueel onderwerp waar adviesraden mee te maken krijgen. De webinars vinden plaats via Zoom en worden in de vooravond gepland. Ze duren maximaal anderhalf uur en per webinar is plek voor maximaal 100 deelnemers. Petra van der Horst is gespreksleider. Onze webinars worden opgenomen en leden kunnen deze via het afgeschermde deel van de website altijd terugkijken. 

dinsdag 31 oktober
Webinar Hervormingsagenda Jeugd 2023 - 2028
maandag 13 november
Mantelzorg in uw gemeente
dinsdag 16 januari 2024
Normaliseren in de jeugdzorg
maandag 5 februari 2024
Leerlingenvervoer
dinsdag 6 februari 2024
Daklozen in beeld
woensdag 21 februari 2024
Uitdagingen voor buurten, wijken en kernen