Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinars

Gedurende het hele jaar bieden we exclusief voor leden gratis webinars rond relevante thema’s in het sociaal domein. Hiervoor benaderen deskundigen, bestuurders en en/of ervaringsdeskundigen die uitleg en verdieping geven over een bepaald thema, vraagstuk of actueel onderwerp waar adviesraden mee te maken krijgen. We selecteren de sprekers op grond van hun inhoudelijk kennis en zoeken zo breed mogelijk. Uiteraard kan het voorkomen dat een lid of individu een andere mening heeft over bepaalde onderwerpen. Als Koepel respecteren wij ieders mening - en dat wat de inleiders zeggen hoeft niet automatisch de mening van de Koepel te zijn. Als Koepel geven wij niet onze mening over inhoudelijk kwesties, dat is de verantwoordelijkheid van de leden zelf.

De webinars vinden plaats via Zoom en worden in de vooravond gepland. Ze duren maximaal anderhalf uur en per webinar is plek voor maximaal 100 deelnemers. Petra van der Horst is gespreksleider. Onze webinars worden opgenomen en leden kunnen deze via het afgeschermde deel van de website altijd terugkijken. 

 

donderdag 23 mei
Jongerenparticipatie
woensdag 13 november
Gemeentelijk jeugdbeleid: sturen op de bedoeling