Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Minder kinderen met jeugdzorg, hoe doen we dat?

Onze kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld. Toch krijgt een op de acht kinderen jeugdzorg. Bovendien stijgt het jeugdzorggebruik. Veel gemeenten worstelen nu met budgetoverschrijdingen binnen de jeugdzorg. Martijn van Wietmarschen, medewerker Kwaliteit, beleid en monitoring bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi): “Steeds meer gemeenten vragen ons hoe zij hun jeugdzorgstelsel moeten inrichten. Misschien krijgen adviesraden ook vaak de vraag om hier lokaal over te adviseren. Laten we die vragen van gemeenten samen beantwoorden."

 

Door Martijn van Wietmarschendinsdag 25 juni 2019

Opvoeden is niet altijd makkelijk

Dé verklaring voor het groeiende gebruik van jeugdhulp is niet te geven. Martijn: “We zien dat door de komst van de wijkteams meer wordt gesignaleerd en veel wordt verwezen naar hulp. De vraag is of dit een goede ontwikkeling is. Problemen bij het opvoeden en opgroeien horen bij het leven. Opvoeden is niet altijd makkelijk - daar mag je best ondersteuning bij vragen. Maar dat is wat anders dan een lastig kind benaderen als patiënt. Dat laat onverlet dat kwetsbare kinderen en gezinnen snel de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben.”

Inhoudelijk debat over jeugdzorg

“Als NJi zien wij dat de discussies binnen gemeenten zich voornamelijk richten op randvoorwaarden: hoe organiseren wij de zorg voor onze jeugd goed? Wij vinden dat de discussie niet alleen moet gaan over structuren en financiën. We pleiten voor een inhoudelijk debat: hoe willen wij dat onze kinderen opgroeien?” Het NJi ziet kansen om de preventie te versterken, zodat alledaagse problemen geen zorgvragen worden. Waar kinderen en gezinnen leven, moet een sterke basis zijn. Martijn: “Zoals voldoende speelruimte en vrijetijdsbesteding voor kinderen, maar ook informatie en een sociaal netwerk voor ouders. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang moeten ouders kunnen helpen met alledaagse opvoedvragen. Denk ook aan voorlichting over opgroei- en opvoedvragen. Niet dat je een-op-een kunt zeggen dat je zo voorkomt dat kinderen professionele hulp nodig hebben, maar we weten uit onderzoek en praktijkervaring dat een sterke basis helpt. Zo blijft de zorg beschikbaar voor kinderen die dat écht nodig hebben.”

Rol van adviesraden

Het NJi ziet daar ook een relevante rol voor de adviesraden. Martijn: “Ervaringskennis helpt om beleid effectiever te maken in zowel de beleidsontwikkeling als de evaluatie. In hoeverre gebruikt de gemeente ervaringskennis? Hoe ervaren cliënten het nut van een hulptraject? Hoe helpt die informatie het aanbod te verbeteren? U heeft een belangrijke rol in dit gesprek binnen uw gemeente. Het NJi helpt daar graag bij.”

Over het NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien, dat is waar we ons op richten. We maken gebruik van kennis uit wetenschap, ervaring van praktijk en voorkeuren van kinderen en opvoeders. En zorgen dat deze kennis iedereen bereikt die er baat bij heeft. Een gelukkige jeugd voor élk kind, dat is waar het Nederlands Jeugdinstituut voor gaat.

Meer informatie: https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Voor-en-met-gemeenten

Over de auteur: Martijn van Wietmarschen is adviseur transformatie jeudstelstel m.vanwietmarschen@nji.nl