Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Time-out voor kwetsbaren in tijden van corona: Wees creatief

Deze tijd van fysieke afstand brengt ons creatieve brein goed op gang. Neem dit Paasweekend: Via de tablet paaseitjes zoeken bij opa en oma in de tuin, royaal tijd voor een gezellige brunch binnen eigen kring, knutselen aan paasslingers en paashaasmaskers. Maar los van al die vrolijkheid ervaar ik een gevoel van ongemak.

Door Susan van Klaverenvrijdag 24 april 2020

Want wat gebeurt er bij al die mensen die al eenzaam waren voor corona, hoe vergaat het hen nu? Bij hoeveel mensen loopt de spanning op door betalingsachterstanden of het (mogelijke) verlies van hun baan? Waar zijn al die leerlingen waarmee leerkrachten geen contact kunnen krijgen? Wat maken zij mee? En waar slapen de zogenoemde bankslapers nu? Durven vrienden en familie hen nog onderdak te bieden? Welk leed is er verborgen achter voordeuren die niet opengaan?

Voor iedereen is de coronacrisis een uitdaging. En dat geldt helemaal voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Angstklachten, eenzaamheid, verwarring en ontregeling nemen toe en met het wegvallen van de dagelijkse structuur is het voor hen heftig de dag goed door te komen. Staatssecretaris Paul Blokhuis noemde het eind maart tijdens zijn werkbezoek aan een ggz-instelling in Den Bosch dan ook een ‘crisis in een crisis’.

Veel aandacht gaat uit naar de acute medische zorg, en terecht, daarna de verpleeghuizen en de thuiszorg. Gelukkig neemt ook de (politieke) aandacht voor de GGZ, beschermd wonen en de maatschappelijke opvang toe. In het veld wordt met veel energie gewerkt aan oplossingen. Kwetsbare mensen krijgen dankzij virtuele huiskamers, videobellen en digitale behandelingen een hart onder de riem gestoken in het streven eenzaamheid, verwarring en ontregeling tegen te gaan. Hotels en tijdelijke units worden beschikbaar gesteld om dak- en thuislozen op te vangen. Maar waar kunnen mensen heen wanneer de nood echt hoog is?

Time-out voorzieningen geven, zoals het woord al zegt, een adempauze voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die de grip op het leven tijdelijk dreigen te verliezen. Door even uit de situatie te zijn, krijgen zij ruimte om te herstellen en wordt erger voorkomen. Maar veel van deze voorzieningen zijn nu gesloten of worden gebruikt als opvang. Een nobele inzet, maar wat is het alternatief voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? En als dat er niet is, in welke omstandigheden zien wij hen dan na de coronaperiode terug?

Dat rijksoverheid, verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen hebben afgesproken in deze periode geen huisuitzettingen te doen, is daarbij een zegen. Maar wat als een situatie zo ontspoort omdat de nodige hulp (ondanks alle positieve energie in Nederland) niet voorhanden was en een time-out niet mogelijk was? Is dat dan een zogenoemde ‘evidente reden’ om toch tot uitzetting over te gaan? Laten we ons creatieve brein inzetten voor deze doelgroep. En corporaties, luid alsjeblieft de noodklok voordat de psychische nood van uw huurder onhoudbaar wordt!

 

Over de auteur Susan van Klaveren is senior projectleider Platform31.

Deze blog verscheen eerder op de website van Platform31


Via het experiment Weer Thuis draagt Platform31 aan de uitvoering van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Belangrijk thema binnen dit experiment is het creëren van voldoende huisvestingsmogelijkheden voor uitstromers uit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Geen enkele partij kan dit alleen organiseren, het vraagt samenwerking tussen gemeenten, corporaties en zorgorganisaties. De samenwerking in Utrecht laat dit mooi zien. Eind mei 2020 brengt Platform31 een publicatie uit over dit thema, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de woonbehoeften van de doelgroep en verschillende woonvormen. Wilt u meer weten hoe een wijk meer inclusief kan worden, volg dan het innovatieprogramma inclusieve wijken.