Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Investeer samen in mensen en wijken die steeds kwetsbaarder worden

Investeer nu in kwetsbare wijken

De afgelopen tijd mocht ik met mensen praten over kwetsbare wijken in Nederland.* De wijken waar veel mensen wonen die te maken hebben met werkloosheid, schulden, psychische kwetsbaarheid en een klein netwerk. Ik schrok van de problematiek die speelt in deze wijken en werd geïnspireerd door mensen die elke dag proberen om hier verbetering in te brengen. Eén ding werd me duidelijk: het is noodzakelijk om nú te investeren in deze wijken. Want de uitdagingen waar deze wijken voor staan worden de komende jaren waarschijnlijk alleen maar groter. 

Door Marianne Molenaardinsdag 14 juli 2020

Zorgen over wijken waarin de draaglast te groot is

Steeds meer mensen in een kwetsbare positie komen bij elkaar in de flat te wonen. Deze mensen hebben vaak geen energie of draagkracht over om elkaar te steunen. Er is dus steun nodig van buitenaf, en die is er nu te weinig. De steunstructuren die er waren, zijn de afgelopen jaren afgebouwd. Complexbeheerders hebben steeds meer woningen onder hun hoede en moeten hun aandacht verdelen. Wijkteams werken vraaggericht, terwijl deze mensen hun vraag niet altijd verwoorden. En door alle veranderingen in wetten en financiering is passende hulp ook niet altijd vindbaar of beschikbaar.

Er is een laagdrempelige manier van ondersteuning nodig

Veel van de mensen die ik sprak gaven aan dat ze een laagdrempelige manier van ondersteuning in hun wijken missen. Iemand die de buurtbewoners kent en die even een kop koffie kan gaan drinken wanneer er zorgen over iemand zijn. Een persoon die signaleert dat iemand professionele hulp nodig heeft. Iemand die buurtbewoners met elkaar verbindt en sociale cohesie stimuleert. 

Gemeente, corporatie en zorg- en welzijnsorganisatie: sla de handen ineen

Gemeente, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties moeten de handen ineenslaan. In één van de steden die we onderzochten werkten deze partijen al nauw met elkaar samen. Bij concrete problemen zeiden ze: we gaan niet uit elkaar voordat we een oplossing gevonden hebben. Dat is wat er nu nodig is: samen de verantwoordelijkheid nemen voor deze kwetsbare wijken. De gemeente kan daarin de regie pakken. 

Kleine gebaren kunnen grote dingen teweeg brengen

Op overkoepelend niveau is een gezamenlijke aanpak en strategie noodzakelijk. Maar ook ‘op  straat’ kunnen kleine gebaren al grote dingen teweeg brengen. Bijvoorbeeld die corporatiemedewerkster die een overprikkelde bewoner voorstelde om samen te zorgen voor betere geluidsisolatie in zijn flat. Of de wijkteammedewerker die met buurtbewoners in gesprek ging toen de buurvrouw gillend werd afgevoerd in de ambulance.

Daarom denk ik dat het noodzakelijk is om nu, op kleine en grote schaal in deze wijken en in deze mensen te investeren. 

 

 

*Voor Aedes, koepelvereniging van woningcorporaties, onderzochten we de zorg en ondersteuning in de wijk. Het hele onderzoek vindt u hier: https://www.aef.nl/waakvlamfunctie-nodig-in-kwetsbare-wijken

Over de auteur: Marianne Molenaar is onderzoeker en adviseur bij Andersson Elffers Felix, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken.