Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Landelijke vereniging van lokale adviesraden in het sociaal domein

Wij zijn een vereniging van lokale advies-en cliëntenraden die actief zijn in het sociaal domein en meedenken en adviseren vanuit het inwonersperspectief. Wij ondersteunen adviesraden met informatie, workshops, webinars en trainingen zodat zij hun werk als adviesraad zo goed mogelijk kunnen doen en de leef- en belevingswereld van inwoners bij de gemeente binnen kunnen brengen. 

Lees meer

 

Agenda
maandag 4 maart
Webinar: Participatiehubs
Aanmelden
woensdag 6 maart
Workshop: Inzicht in de wet Schuldhulpverlening
Aanmelden
dinsdag 19 maart
Workshop: Arbeidsintegratie (P-wet)
Aanmelden
woensdag 20 maart
Workshop: Inzicht in de Participatiewet
Aanmelden

Registratie 11e Hannie van Leeuwenlezing 2023 terugkijken?

Blogs

Actueel

Vroeg starten met inburgering vraagt om extra inspanningen Inburgering
Roxy Damen

Vroeg starten met inburgering vraagt om extra inspanningen

Behoefte aan kaders bij duale inburgeringstrajecten Inburgering
Roxy Damen

Behoefte aan kaders bij duale inburgeringstrajecten

Onzichtbare mantelzorgers verdienen ook steun Mantelzorg|Mentale gezondheid|Stigmatisering
Els Bransen

Onzichtbare mantelzorgers verdienen ook steun

Inclusie
Integratie
Jeugd & ouderen
Samenwerken
Sociale basis
Veiligheid
Gezondheid
Werk
Inkomen
Wetten
Wonen
Zorg & Welzijn
Burgerparticipatie
Overig