Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Landelijke vereniging van lokale adviesraden in het sociaal domein

Wij zijn een vereniging van lokale advies-en cliëntenraden die actief zijn in het sociaal domein en meedenken en adviseren vanuit het inwonersperspectief. Wij ondersteunen adviesraden met informatie, workshops, webinars en trainingen zodat zij hun werk als adviesraad zo goed mogelijk kunnen doen en de leef- en belevingswereld van inwoners bij de gemeente binnen kunnen brengen. 

Lees meer

 

Agenda
dinsdag 18 juni
Workshop: Regionaal samenwerken
Aanmelden
donderdag 20 juni
Workshop: Verdiepingssessie Vroegsignalering
Aanmelden
donderdag 29 augustus
Ledenontmoeting: Online uitwisseling en contact
Aanmelden
dinsdag 3 september
Workshop: Inwonersparticipatie
Aanmelden

Registratie 11e Hannie van Leeuwenlezing 2023 terugkijken?

Blogs

Actueel

Gelijke kansen op gezondheid: durf het verschil te maken Kansenongelijkheid|Zorg & welzijn
Tom Moons

Gelijke kansen op gezondheid: durf het verschil te maken

Domeinoverstijgend samenwerken Domeinoverstijgend werken
Roeli Mossel

Domeinoverstijgend samenwerken

Belang economische zelfstandigheid  bij escape huiselijk geweld vaak onderbelicht Huiselijk en seksueel geweld
Monique Beute

Belang economische zelfstandigheid bij escape huiselijk geweld vaak onderbelicht

Inclusie
Integratie
Jeugd & ouderen
Samenwerken
Sociale basis
Veiligheid
Gezondheid
Werk
Inkomen
Wetten
Wonen
Zorg & Welzijn
Burgerparticipatie
Overig