Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Landelijke vereniging van lokale adviesraden in het sociaal domein

Wij zijn een vereniging van lokale advies-en cliëntenraden die actief zijn in het sociaal domein en meedenken en adviseren vanuit het inwonersperspectief. Wij ondersteunen adviesraden met informatie, workshops, webinars en trainingen zodat zij hun werk als adviesraad zo goed mogelijk kunnen doen en de leef- en belevingswereld van inwoners bij de gemeente binnen kunnen brengen. 

Lees meer

 

Agenda
donderdag 12 oktober
Workshop: Inzicht in de Wmo
Aanmelden
dinsdag 31 oktober
Webinar: Webinar Hervormingsagenda Jeugd 2023 - 2028
Aanmelden
zaterdag 4 november
Training: Aan de slag als adviesraadslid
Aanmelden
donderdag 9 november
Ledenontmoeting: Algemene ledenvergadering (Utrecht)
Aanmelden

Onderzoek Nationale ombudsman naar participatie en invloed burgers op Wmo

Blogs

Actueel

Effectieve werving voor maatschappelijke projecten Advies- en cliëntenraden|Cliëntenparticipatie
Debra Tampe en Janneke Lakerveld

Effectieve werving voor maatschappelijke projecten

Bewezen nut regionale Overlegtafel Domeinoverstijgend werken|Mentale gezondheid
Martijn Mahler en Daphne van Eden

Bewezen nut regionale Overlegtafel

Voor gebruikers, door gebruikers. Basisvaardigheden|Digitale samenleving|Toegankelijkheid
Joost Mangnus

Voor gebruikers, door gebruikers.

Inclusie
Integratie
Jeugd & ouderen
Samenwerken
Sociale basis
Veiligheid
Gezondheid
Werk
Inkomen
Wetten
Wonen
Zorg & Welzijn
Burgerparticipatie
Overig