Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Zie je mij?

Stel dat, van alle landen op de wereld, jouw wieg in Nederland staat. Wat een geluksvogel ben je dan. Nederland is het land van mogelijkheden, met goede scholen, een dak boven je hoofd, geen grote natuurrampen of oorlog. Als je als kind in Nederland wordt geboren mag je van geluk spreken, want je hebt alle kansen om iets van het leven te maken. Maar wat als jij dit helemaal niet zo ervaart? Als jij elke dag de geldstress van je ouders voelt; als jij de zorg hebt voor broertjes of zusjes en nauwelijks aan huiswerk of spelen toekomt; er nooit eens gevraagd wordt hoe je schooldag was, laat staan wat je wilt worden als je later groot bent? 1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op in een gezin dat niet kan rondkomen. Dit doet veel met een kind weten we uit alle onderzoeken. Minder kansen, minder gelukkig en vaak minder gezond. Daarmee raakt kinderarmoede de hele maatschappij. Waarom bestaat armoede dan nog steeds in een welvarend land als Nederland? En hoe kun je als lokale adviesraad betekenisvol zijn voor de gezinnen waarin deze kinderen opgroeien?

Door Kim Houben woensdag 1 december 2021

Laat ik beginnen met te zeggen dat u betekenisvol kunt zijn. U kunt impact maken! Maar daar moet u wel iets voor doen. De kern is in gesprek gaan. Luisteren naar wat deze kinderen en hun ouders nodig hebben. Ga ook in gesprek met uw gemeente over hoe de inspraak van de kinderen te borgen is. Geen brein zo creatief als dat van kinderen! Hen betrekken bij beleidsontwikkeling, maar ook de praktische uitvoering en vormgeving is van grote waarde. Niet alleen voor u, maar ook voor deze kinderen zelf. 

Gemeenten doen al veel aan het verzachten van de gevolgen van armoede. Via regelingen voor een fiets, een laptop voor school, de contributie van de sportvereniging, maar ook via opvoedondersteuning en schuldhulpverlening. Toch bereiken gemeenten nog steeds niet alle kinderen en sluiten deze regelingen daardoor ook niet altijd aan op de behoefte. Wat dan te doen? Vraag het aan de kinderen en jongeren zelf! “Ik wil niet zielig gevonden worden, ik wil gehoord worden” zegt Romy van 11 jaar hierover. Zij groeit op in armoede en schreef het voorwoord van de handreiking‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’. 

Er zijn organisaties die u kunnen helpen bij het organiseren van kinderparticipatie. Onder andere: De kleine ambassadeMissing ChapterSpeaking Minds  en de Nationale Jeugd Raad.

Ik wens u heel veel plezier met deze gesprekken. Alleen door te luisteren, maakt u al impact! 

Over de auteur: Kim Houben
Projectleider ‘Samenwerken in de aanpak van kinderarmoede’ bij Divosa