Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Terug naar de kern: goede vragen stellen

De meerwaarde van ons als Adviesraad zit in het stellen van goede vragen aan de beleidsmedewerker”, was de opvatting van één van de deelnemers aan een expertmeeting over Burgerparticipatie. “Niet wij, maar de beleidsmedewerker is er verantwoordelijk voor, dat de stem van inwoners terug te horen is in Sociaal Beleid.”

Door Riemie van Dijkmaandag 4 maart 2019

Ik was één van de andere deelnemers en was ik was onder de indruk. Deze man brengt m.i. het vraagstuk van de veranderende rol van adviesraden terug naar de kern.  Wat voor organisaties in het Sociale Domein geldt, is ook van toepassing voor Adviesraden. De grote uitdaging anno nu is het maken van een cultuuromslag. Een omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.  Door goede vragen te stellen aan de beleidsambtenaar kan de Raad zorgen dat inwoners een stem krijgen in beleidsontwikkeling . Later thuis schoot me een hulpmiddel te binnen, dat ik ooit zelf bedacht heb. Ik noem het ‘De Hand’.

We gebruikten het in onze welzijnsorganisatie om te zorgen dat niet wij maar inwoners de touwtjes in handen hadden.

Het hulpmiddel is mooi in zijn eenvoud. Iedere vinger van de hand heeft een symbolische betekenis, waardoor je de vragen gemakkelijk onthoudt:

Wijsvinger

Je gebruikt je wijsvinger om de richting aan te duiden. De ‘wijsvingervraag’die je aan beleidsambtenaar kunt stellen  is:  “Waar willen we naar toe?’ “Wat is ons doel?” “Wat willen we weten van inwoners?”   Voorbeeld: Waarom willen we ook al weer weten hoe mantelzorgers het beleid en de praktijk mantelzorgondersteuning ervaren? Weten we dat nu? 

Ringvinger

De ring om je ringvinger staat voor  trouw aan je partner. De ‘ringvingervraag’ die je aan een beleidsambtenaar kunt stellen  is:  “Wat vinden inwoners belangrijk? Wat zijn voor inwoners leidende waarden in de benadering van dit vraagstuk?”  Voorbeeld: wat moet volgens mantelzorgers perse terug komen in beleid en praktijk?

Duim

Een duim omhoog betekent: oké. De ‘duimvraag’ die je aan de beleidsambtenaar kunt stellen  is : “Wat is volgens inwoners goed in beleid en praktijk?” Voorbeeld: wat zijn volgens mantelzorgers  sterke punten in beleid en praktijk?”

Pink

De pink is de kleinste vinger. De ‘pinkvraag’ die je aan de beleidsambtenaar kunt stellen is “Wat gaat volgens inwoners minder goed in beleid en praktijk ? VoorbeeldWat zijn volgens mantelzorgers zwakke punten in beleid en praktijk? 

Middelvinger

De middelvinger omhoog is veelzeggend: F….You.  De ‘middelvingervraag’ die je aan de beleidsambtenaar kunt stellen is:  “Wat voelen inwoners zich beledigd, in de eer aangetast?  Voorbeeld: Waarvan in mantelzorgbeleid en praktijk gaan mantelzorgers helemaal over de rooie?

Graag hoor ik van adviesraden of jullie dit hulpmiddel bruikbaar vinden. Dit kan door me een mailtje te sturen: riemie@enerrgy.nl. Voor de liefhebbers heb ik een A4 tje van de hand, die ik kan mailen.

Over de auteur: Riemie van Dijk is storytelling specialist en daarnaast actief in welzijn & hbo Social Work. www.enerrgy.nl / riemie@enerrgy.nl