Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Alleen toegankelijk voor leden

Thema's

Hier vindt hier een overzicht thema's waar adviesraden sociaal domein mee te maken krijgen. In de afgelopen jaren hebben we veel relevante informatie verzameld over onderwerpen waar onze leden in hun werk als adviesraadslid hun voordeel mee kunnen doen. U vindt hier laagdrempelige artikelen, maar ook achtergronden, adviezen en onderzoeken die u kunnen helpen om uw blik te verruimen en te scherpen. Kijk gerust eens rond, of zoek op een zelfgekozen trefwoord. Kunt u niet vinden wat u zoekt, of heeft u een suggestie of aanvulling? Neem dan even contact met ons op.  

Inclusie

 • Diversiteit
 • Discriminatie
 • Stigmatisering
 • Uitsluiting
 • Toegankelijkheid
 • Kansenongelijkheid

Integratie

 • Migranten
 • Asielzoekers
 • Vluchtelingen
 • Inburgering
 • Nieuwkomers

Jeugd en ouderen

 • Passend onderwijs
 • Vroeg en voorschoolse educatie
 • Jeugdhulp
 • Ouderen

Samenwerken

 • Integraal werken
 • Domeinoverstijgend werken
 • Regionale samenwerking

Sociale Basis

 • Vrijwilligerswerk
 • Burenhulp
 • Digitale samenleving
 • Laaggeletterdheid
 • Basisvaardigheden
 • Inwonersinitiatieven
 • Leefbaarheid
 • Wijken en buurten

Veiligheid

 • Sociale veiligheid
 • Huiselijk en seksueel geweld

Gezondheid

 • Bewegen
 • Positieve gezondheid
 • Mentale gezondheid
 • Corona

Werk

 • Beschut en beschermd werk
 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • Werkloosheid

Inkomen

 • Bestaanszekerheid
 • Inkomensondersteuning
 • Schulden
 • Armoede

Wetten

 • Jeugdwet
 • Wet schuldhulpverlening
 • Participatiewet
 • Wmo
 • Omgevingswet
 • Wet zorg en dwang

Wonen

 • Beschermd wonen
 • Dak en thuisloosheid
 • Duurzaam wonen & energie
 • Maatschappelijke opvang
 • Mobiliteit

Zorg & welzijn

 • Cliëntondersteuning
 • Eenzaamheid
 • Eigen regie
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Toegang
 • Toezicht en handhaving
 • Persoons Gebonden Budget
 • Verslaving
 • Wijkteams
 • Zelfredzaamheid
 • Mantelzorg
 • Dementie
 • Ervaringsdeskundigheid
 • Inkoop
 • Kunst & Cultuur

Burgerparticipatie

 • Advies- en cliëntenraden
 • Adviseren
 • Cliëntenparticipatie

Overig

 • Advies- en cliëntenraden
 • Participatiewet
 • Discriminatie
 • Stigmatisering
 • Armoede
 • Zorg & welzijn
 • Regionale samenwerking
 • Zorg & welzijn
 • Mentale gezondheid
 • Zorg & welzijn
 • Advies- en cliëntenraden
 • Ervaringsdeskundigheid
 • Advies- en cliëntenraden
 • Participatiewet
 • Armoede
 • Kansenongelijkheid
 • Sociale cohesie
 • Uitsluiting
 • Sociale cohesie
 • Bewegen
 • Ouderen
 • Positieve gezondheid
 • Diversiteit
 • Pedagogische basis
 • Omgevingswet
 • Toegankelijkheid
 • Migranten
 • Uitsluiting
 • Advies- en cliëntenraden
 • Wmo
 • Eenzaamheid
 • Mantelzorg
 • Jeugdhulp
 • Domeinoverstijgend werken
 • Integraal werken
 • Advies- en cliëntenraden
 • Participatiewet
 • Wmo
 • Participatiewet
 • Domeinoverstijgend werken
 • Mantelzorg
 • Ouderen
 • Toegang
 • Toegankelijkheid
 • Diversiteit
 • Migranten
 • Wijken en buurten
 • Asielzoekers
 • Inburgering
 • Advies- en cliëntenraden
 • Diversiteit
 • Uitsluiting
 • Participatiewet
 • Wijkteams
 • Cliëntondersteuning
 • Advies- en cliëntenraden
 • Diversiteit
 • Bestaanszekerheid
 • Toegankelijkheid
 • Toegankelijkheid
 • Wmo
 • Toegang
 • Participatieve democratie
 • Participatiewet
 • Leefbaarheid
 • Toegang
 • Inkoop
 • Jeugdhulp
 • Wmo
 • Dak en thuisloosheid
 • Wijken en buurten
 • Dementie
 • Domeinoverstijgend werken
 • Participatiewet
 • Cliëntondersteuning
 • Dak en thuisloosheid
 • Cliëntondersteuning
 • Jeugdhulp
 • Jeugdwet
 • Pedagogische basis
 • Cliëntondersteuning
 • Advies- en cliëntenraden
 • Dementie
 • Domeinoverstijgend werken
 • Ouderen
 • Positieve gezondheid
 • Jeugdhulp
 • Jeugdhulp
 • Advies- en cliëntenraden
 • Jeugdwet
 • Advies- en cliëntenraden
 • Jeugdhulp
 • Jeugdwet
 • Jeugdhulp
 • Armoede
 • Kansenongelijkheid
 • Advies- en cliëntenraden
 • Wmo
 • Participatieve democratie
 • Regionale samenwerking
 • Armoede
 • Bestaanszekerheid
 • Regionale samenwerking
 • Ouderen
 • Wet zorg en dwang
 • Participatieve democratie
 • Advies- en cliëntenraden
 • Discriminatie
 • Kansenongelijkheid
 • Ouderen
 • Sociale veiligheid
 • Wijken en buurten
 • Armoede
 • Schulden
 • Wet zorg en dwang
 • Advies- en cliëntenraden
 • Advies- en cliëntenraden
 • Armoede
 • Advies- en cliëntenraden
 • Discriminatie
 • Pedagogische basis
 • Advies- en cliëntenraden
 • Beschut en beschermd werk
 • Inwonersinitiatieven
 • Wijken en buurten
 • Armoede
 • Dak en thuisloosheid
 • Eigen regie
 • Toegankelijkheid
 • Beschermd wonen
 • Toegankelijkheid
 • Basisvaardigheden
 • Digitale samenleving
 • Leefbaarheid
 • Positieve gezondheid
 • Verslaving
 • Armoede
 • Bestaanszekerheid
 • Domeinoverstijgend werken
 • Armoede
 • Bestaanszekerheid
 • Domeinoverstijgend werken
 • Vrijwilligerswerk
 • Mantelzorg
 • Migranten
 • Jeugdhulp
 • Laaggeletterdheid
 • Positieve gezondheid
 • Toegang
 • Cliëntenparticipatie
 • Beschermd wonen
 • Duurzaam wonen & energie
 • Omgevingswet
 • Positieve gezondheid
 • Inkomensondersteuning
 • Beschermd wonen
 • Dak en thuisloosheid
 • Maatschappelijke opvang
 • Inkoop
 • Wmo
 • Mentale gezondheid
 • Toegankelijkheid
 • Wmo
 • Jeugdwet
 • Cliëntenparticipatie
 • Participatiewet
 • Dementie
 • Ervaringsdeskundigheid
 • Bestaanszekerheid
 • Kansenongelijkheid
 • Wijken en buurten
 • Participatiewet
 • Schulden
 • Armoede
 • Schulden
 • Bestaanszekerheid
 • Werkloosheid
 • Werkloosheid
 • Beschut en beschermd werk
 • Cliëntenparticipatie
 • Inburgering
 • Ouderen
 • Sociale veiligheid
 • Werkloosheid
 • Cliëntenparticipatie
 • Huiselijk en seksueel geweld
 • Eenzaamheid
 • Ervaringsdeskundigheid
 • Cliëntondersteuning
 • Wmo
 • Burenhulp
 • Inburgering
 • Vluchtelingen
 • Zelfredzaamheid
 • Diversiteit
 • Mantelzorg
 • Integraal werken
 • Jeugdhulp
 • Digitale samenleving
 • Cliëntenparticipatie
 • Wmo
 • Ouderen
 • Dementie
 • Cliëntondersteuning
 • Basisvaardigheden
 • Integraal werken
 • Integraal werken
 • Toegankelijkheid
 • Wijken en buurten
 • Advies- en cliëntenraden
 • Zelfredzaamheid
 • Cliëntenparticipatie
 • Advies- en cliëntenraden
 • Cliëntenparticipatie
 • Participatiewet
 • Cliëntenparticipatie
 • Cliëntenparticipatie
 • Participatiewet
 • Discriminatie
 • Migranten
 • Diversiteit
 • Mantelzorg
 • Ouderen
 • Advies- en cliëntenraden
 • Wmo
 • Mantelzorg
 • Mantelzorg
 • Vrijwilligerswerk
 • Mantelzorg
 • Ouderen
 • Diversiteit
 • Ervaringsdeskundigheid
 • Wijken en buurten
 • Inburgering
 • Vluchtelingen
 • Vrijwilligerswerk
 • Jeugdhulp
 • Mantelzorg
 • Diversiteit
 • Kansenongelijkheid
 • Diversiteit
 • Uitsluiting
 • Participatiewet
 • Advies- en cliëntenraden
 • Advies- en cliëntenraden
 • Advies- en cliëntenraden
 • Integraal werken
 • Advies- en cliëntenraden
 • Diversiteit
 • Toegankelijkheid
 • Diversiteit
 • Inwonersinitiatieven
 • Wijken en buurten
 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Wmo
 • Basisvaardigheden
 • Armoede
 • Schulden
 • Armoede
 • Schulden
 • Armoede
 • Schulden
 • Wijken en buurten
 • Armoede
 • Schulden
 • Wijken en buurten
 • Armoede
 • Schulden
 • Cliëntondersteuning
 • Jeugdhulp
 • Digitale samenleving
 • Toegankelijkheid
 • Discriminatie
 • Beschermd wonen
 • Regionale samenwerking
 • Domeinoverstijgend werken
 • Ouderen
 • Dementie
 • Cliëntondersteuning
 • Migranten
 • Eenzaamheid
 • Mantelzorg
 • Advies- en cliëntenraden
 • Dementie
 • Advies- en cliëntenraden
 • Corona
 • Cliëntondersteuning
 • Burenhulp
 • Cliëntondersteuning
 • Cliëntondersteuning
 • Regionale samenwerking
 • Advies- en cliëntenraden
 • Vrijwilligerswerk
 • Advies- en cliëntenraden
 • Diversiteit
 • Beschut en beschermd werk
 • Participatiewet
 • Dementie
 • Jeugdhulp
 • Schulden
 • Wijkteams
 • Armoede
 • Kansenongelijkheid
 • Schulden
 • Wet schuldhulpverlening
 • Schulden
 • Cliëntenparticipatie
 • Bestaanszekerheid
 • Inkomensondersteuning
 • Jeugdhulp
 • Regionale samenwerking
 • Adviseren
 • Jeugdhulp
 • Adviseren
 • Jeugdhulp
 • Omgevingswet
 • Mentale gezondheid
 • Inburgering
 • Beschut en beschermd werk
 • Participatiewet
 • Beschermd wonen
 • Advies- en cliëntenraden
 • Mobiliteit
 • Beschut en beschermd werk
 • Integraal werken
 • Jeugdhulp
 • Laaggeletterdheid
 • Zelfredzaamheid
 • Advies- en cliëntenraden
 • Participatiewet
 • Kansenongelijkheid
 • Beschut en beschermd werk
 • Participatiewet
 • Inkoop
 • Wijkteams
 • Participatiewet
 • Mobiliteit
 • Cliëntenparticipatie
 • Integraal werken
 • Wijken en buurten
 • Huiselijk en seksueel geweld
 • Jeugdwet
 • Privacy
 • Cliëntondersteuning
 • Cliëntondersteuning
 • Jeugdhulp
 • Omgevingswet
 • Passend onderwijs
 • Wmo
 • Regionale samenwerking
 • Wijkteams
 • Zelfredzaamheid
 • Omgevingswet
 • Armoede
 • Jeugdhulp
 • Regionale samenwerking
 • Kunst & Cultuur
 • Cliëntondersteuning
 • Cliëntondersteuning
 • Wmo
 • Cliëntondersteuning
 • Positieve gezondheid
 • Wmo
 • Cliëntenparticipatie
 • Wmo
 • Armoede
 • Schulden
 • Jeugdhulp
 • Wmo
 • Cliëntondersteuning
 • Wmo
 • Mobiliteit
 • Privacy
 • Wijken en buurten
 • Inkoop
 • Wmo
 • Toegankelijkheid
 • Wmo
 • Cliëntenparticipatie
 • Toegankelijkheid
 • Inkoop
 • Regionale samenwerking
 • Cliëntenparticipatie
 • Vrijwilligerswerk
 • Advies- en cliëntenraden
 • Participatiewet
 • Wmo
 • Burenhulp
 • Inkoop
 • Mobiliteit
 • Inkoop
 • Wmo
 • Wmo
Hulpmiddel: Basis participatieverordening ontwikkeld door LSA Bewoners

Hulpmiddel: Basis participatieverordening ontwikkeld door LSA Bewoners

RVS en SCP: Leermodule 'Zelf aan de slag met mensbeelden'

RVS en SCP: Leermodule 'Zelf aan de slag met mensbeelden'

Armoede uitgelegd aan mensen met geld: dit zijn de vijf misverstanden waar we zo snel mogelijk vanaf moeten

Armoede uitgelegd aan mensen met geld: dit zijn de vijf misverstanden waar we zo snel mogelijk vanaf moeten

‘Eerst het samen leven, dan de gezondheidszorg’

‘Eerst het samen leven, dan de gezondheidszorg’

Werkkaart: ondersteunen van naasten/mantelzorgers - ggz/sociaal domein

Werkkaart: ondersteunen van naasten/mantelzorgers - ggz/sociaal domein

Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland

Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland

Infographic: Zorglandschap voor gezinnen in Nederland (april 2024)

Infographic: Zorglandschap voor gezinnen in Nederland (april 2024)

SCP-publicatie 'Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2024 (1)

SCP-publicatie 'Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2024 (1)

Movisie: Ervaringskennis in beleid: Zo benut u optimaal ervaringskennis en -deskundigheid

Movisie: Ervaringskennis in beleid: Zo benut u optimaal ervaringskennis en -deskundigheid

Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht: Rapport onderzoek klachten- en bezwaarprocedure gemeente Utrecht

Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht: Rapport onderzoek klachten- en bezwaarprocedure gemeente Utrecht

SCP-publicatie: De leefwerelden van arm en rijk

SCP-publicatie: De leefwerelden van arm en rijk

Publicatie Pharos: Sociale uitsluiting en gezondheidsverschillen

Publicatie Pharos: Sociale uitsluiting en gezondheidsverschillen

SCP-publicatie: Investeren in vitale ouderen

SCP-publicatie: Investeren in vitale ouderen

KIS: Je kind opvoeden in een diverse wijk

KIS: Je kind opvoeden in een diverse wijk

Ieder(in): Omgevingswet biedt kansen voor toegankelijkheid

Ieder(in): Omgevingswet biedt kansen voor toegankelijkheid

SCP- rapport: Is de politiek er voor iedereen?

SCP- rapport: Is de politiek er voor iedereen?

Cliëntenparticipatie: een vervelende verplichting of de moeite waard?

Cliëntenparticipatie: een vervelende verplichting of de moeite waard?

Wegwijzer: Aan de slag met het sociale netwerk (Movisie & Vilans)

Wegwijzer: Aan de slag met het sociale netwerk (Movisie & Vilans)

RVS-advies t.b.v. normalisering van de jeugdzorg: Kinderen uit de Knel

RVS-advies t.b.v. normalisering van de jeugdzorg: Kinderen uit de Knel

Pharos: In 7 stappen beleid op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in jouw gemeente

Pharos: In 7 stappen beleid op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in jouw gemeente

Wat zegt chat GTP over de veranderende rol van Adviesraden?

Wat zegt chat GTP over de veranderende rol van Adviesraden?

Nieuwe cijfers bekend over gemeenten en sociaal domein

Nieuwe cijfers bekend over gemeenten en sociaal domein

Factsheet: de vereenvoudigde Wajong

Factsheet: de vereenvoudigde Wajong

Movisie: Aan de slag met GALA - alles in een overzicht

Movisie: Aan de slag met GALA - alles in een overzicht

Handreiking Inclusief beleid voor gemeenten

Handreiking Inclusief beleid voor gemeenten

Terugblik op SCP-symposium 'Samenleven nu en in de toekomst' 9 november 2023

Terugblik op SCP-symposium 'Samenleven nu en in de toekomst' 9 november 2023

KIS: Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten 2023

KIS: Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten 2023

Rapportage van College voor de Rechten van de Mens: Op het kruispunt van knelpunten

Rapportage van College voor de Rechten van de Mens: Op het kruispunt van knelpunten

Rapport Nationale Ombudsman: Inspraak mag geen vinkje zijn!

Rapport Nationale Ombudsman: Inspraak mag geen vinkje zijn!

Sociale (wijk)teams: Vijfde landelijke peiling onder Nederlandse gemeenten (najaar 2022)

Sociale (wijk)teams: Vijfde landelijke peiling onder Nederlandse gemeenten (najaar 2022)

Movisie infographic: samenwerking bij cliëntondersteuning (2023)

Movisie infographic: samenwerking bij cliëntondersteuning (2023)

Gemeentelijke adviesraad diverser: praktische tips voor gemeente, adviesraden en inwoners

Gemeentelijke adviesraad diverser: praktische tips voor gemeente, adviesraden en inwoners

Informatieblad: de gemeentepolis en andere financiële ondersteuning bij hoge zorgkosten

Informatieblad: de gemeentepolis en andere financiële ondersteuning bij hoge zorgkosten

SCP-publicatie: Ervaringsverhalen over gemiste ondersteuning uit het sociaal domein

SCP-publicatie: Ervaringsverhalen over gemiste ondersteuning uit het sociaal domein

Toegang in ontwikkeling: bronnenstudie naar wat werkt, bevordert en belemmert in de gemeentelijke toegang

Toegang in ontwikkeling: bronnenstudie naar wat werkt, bevordert en belemmert in de gemeentelijke toegang

SCP- onderzoek: Roep om een overheid die verantwoordelijkheid neemt.

SCP- onderzoek: Roep om een overheid die verantwoordelijkheid neemt.

Artikel: Minder stress in buurten verkleint gezondheidsverschillen

Artikel: Minder stress in buurten verkleint gezondheidsverschillen

Wat betekent het VN-Verdrag Handicap voor gemeenten?

Wat betekent het VN-Verdrag Handicap voor gemeenten?

Resultaten poll Inkoopbeleid Jeugd en Wmo

Resultaten poll Inkoopbeleid Jeugd en Wmo

Divosa: succesfactoren voor gemengd wonen

Divosa: succesfactoren voor gemengd wonen

De Sociale Benadering Dementie stelt de mens centraal in plaats van de patiënt.

De Sociale Benadering Dementie stelt de mens centraal in plaats van de patiënt.

SCP-rapport: Een brede blik op bijstand

SCP-rapport: Een brede blik op bijstand

Handreiking: Onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuisloze mensen

Handreiking: Onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuisloze mensen

Checklist 'Borging onafhankelijke cliëntondersteuning gemeenten'

Checklist 'Borging onafhankelijke cliëntondersteuning gemeenten'

Met ‘openbaar advies’ zet Adviesraad Sociaal Domein Hengelo in op inhoudelijk debat over Jeugdzorg

Met ‘openbaar advies’ zet Adviesraad Sociaal Domein Hengelo in op inhoudelijk debat over Jeugdzorg

Handreiking Movisie: Zicht op het effect van cliëntondersteuning

Handreiking Movisie: Zicht op het effect van cliëntondersteuning

Beleidshulp Dementiebeleid voor gemeenten

Beleidshulp Dementiebeleid voor gemeenten

De betekenis van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor gemeenten en inwoners

De betekenis van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor gemeenten en inwoners

Een familiegroepsplan opstellen

Een familiegroepsplan opstellen

Gedeeld opvoederschap

Gedeeld opvoederschap

Handreiking voor gemeenten bij de overgang van 18-min naar 18-plus

Handreiking voor gemeenten bij de overgang van 18-min naar 18-plus

Verlengde Jeugdhulp: de zorg voor 18-plussers

Verlengde Jeugdhulp: de zorg voor 18-plussers

Wat zegt de Jeugdwet over 18-plussers?

Wat zegt de Jeugdwet over 18-plussers?

Sharon Stellaard: 'Jeugdzorg hoeft geen boemerangbeleid te zijn'

Sharon Stellaard: 'Jeugdzorg hoeft geen boemerangbeleid te zijn'

Bioloog Geerdt Magiels over kinderarmoede: ‘Goed begonnen is half gewonnen’

Bioloog Geerdt Magiels over kinderarmoede: ‘Goed begonnen is half gewonnen’

Onderzoek Nationale ombudsman naar participatie en invloed burgers op Wmo

Onderzoek Nationale ombudsman naar participatie en invloed burgers op Wmo

SCP-kennisnotitie: Organiseren van burgerfora

SCP-kennisnotitie: Organiseren van burgerfora

RvS-publicatie: De regio al redding?

RvS-publicatie: De regio al redding?

Rapport: Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio's

Rapport: Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio's

Handreiking Wet zorg en dwang voor ouderinitiatieven

Handreiking Wet zorg en dwang voor ouderinitiatieven

PBL-signalenrapport: Hoe om te gaan met burgerbetrokkenheid?

PBL-signalenrapport: Hoe om te gaan met burgerbetrokkenheid?

VNG-handreiking: Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten

VNG-handreiking: Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten

SCP-publicatie: Eigentijdse ongelijkheid

SCP-publicatie: Eigentijdse ongelijkheid

RvO-advies: Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving

RvO-advies: Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving

Lessen uit de aanpak van verward gedrag

Lessen uit de aanpak van verward gedrag

Publicatie: Uit de Duivelskring van Armoede

Publicatie: Uit de Duivelskring van Armoede

Wet zorg en dwang (Wzd)

Wet zorg en dwang (Wzd)

Profielen van adviesraadsleden en ambtelijk ondersteuners

Profielen van adviesraadsleden en ambtelijk ondersteuners

Uitkomsten Poll naar gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Uitkomsten Poll naar gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Publicatie: Gemeentelijke aanpak van discriminatie, stand van zaken 2022

Publicatie: Gemeentelijke aanpak van discriminatie, stand van zaken 2022

Bouwen aan een stevige pedagogische basis

Bouwen aan een stevige pedagogische basis

Hoe maak ik een jaarverslag?

Hoe maak ik een jaarverslag?

Beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Dossier RVS: Ruimte maken voor ontmoeting - de buurt als sociale basis

Dossier RVS: Ruimte maken voor ontmoeting - de buurt als sociale basis

Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis

Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis

Het persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget

Dossier Ieder(in): Goed wonen voor iedereen

Dossier Ieder(in): Goed wonen voor iedereen

Publicatie Movisie: Dicht de digitale kloof!

Publicatie Movisie: Dicht de digitale kloof!

Dossier Movisie: Werken aan inclusieve burgermacht

Dossier Movisie: Werken aan inclusieve burgermacht

Dossier Trimbos: Opgroeien in een kansrijke omgeving

Dossier Trimbos: Opgroeien in een kansrijke omgeving

Dossier RVS: Gezichten van een onzeker bestaan

Dossier RVS: Gezichten van een onzeker bestaan

Dossier RVS: Grenzeloos samenwerken

Dossier RVS: Grenzeloos samenwerken

Licht op armoede - 10 jaar Armoedecoalitie Utrecht

Licht op armoede - 10 jaar Armoedecoalitie Utrecht

Vrijwillige zorg in het gezin - Zo maak je het verschil

Vrijwillige zorg in het gezin - Zo maak je het verschil

Dossier Movisie: Mantelzorgers beter bereiken

Dossier Movisie: Mantelzorgers beter bereiken

Dossier Pharos: Gezondheid & Migranten

Dossier Pharos: Gezondheid & Migranten

Dossier Pharos: Gelijke kansen op gezond opgroeien

Dossier Pharos: Gelijke kansen op gezond opgroeien

Dossier Pharos: Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Dossier Pharos: Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Dossier Pharos: Programma Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning

Dossier Pharos: Programma Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning

Dossier Gezondin: Gezondheidsachterstanden

Dossier Gezondin: Gezondheidsachterstanden

Dossier Sociale Alliantie: Lokaal Gezondheidsbeleid

Dossier Sociale Alliantie: Lokaal Gezondheidsbeleid

Dossier Platform31: Klein wonen

Dossier Platform31: Klein wonen

Dossier Platform31: Omgevingswet

Dossier Platform31: Omgevingswet

Dossier VNG: Gezondheidsbeleid

Dossier VNG: Gezondheidsbeleid

Dossier VNG: Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Dossier VNG: Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Dossier VNG: Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ggz

Dossier VNG: Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ggz

Dossier VNG: Inkoop en kwaliteit Wmo en Jeugdwet

Dossier VNG: Inkoop en kwaliteit Wmo en Jeugdwet

Platform Wij zijn Mind

Platform Wij zijn Mind

Dossier Ieder(in): Een toegankelijke samenleving

Dossier Ieder(in): Een toegankelijke samenleving

Dossier Stimulansz: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Dossier Stimulansz: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Dossier Stimulansz: Jeugdwet

Dossier Stimulansz: Jeugdwet

Dossier Zorg en Welzijn: Hoe moet cliëntenparticipatie in nieuwe sociaal domein?

Dossier Zorg en Welzijn: Hoe moet cliëntenparticipatie in nieuwe sociaal domein?

Dossier Stimulansz: Participatiewet

Dossier Stimulansz: Participatiewet

Dossier Alzheimer Nederland: Wat is dementie?

Dossier Alzheimer Nederland: Wat is dementie?

Dossier Kenniscentrum Phrenos: Herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid

Dossier Kenniscentrum Phrenos: Herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid

Dossier Ieder(in): Geen financiële ongelijkheid

Dossier Ieder(in): Geen financiële ongelijkheid

Dossier Rijksoverheid: Gemeenten

Dossier Rijksoverheid: Gemeenten

Dossier Rijksoverheid: Participatiewet

Dossier Rijksoverheid: Participatiewet

Schouders Eronder

Schouders Eronder

Dossier LCR: Armoede en schulden

Dossier LCR: Armoede en schulden

Dossier LCR: Bestaanszekerheid

Dossier LCR: Bestaanszekerheid

Dossier LCR: Weer aan het werk

Dossier LCR: Weer aan het werk

Dossier LCR: Arbeidsongeschikt

Dossier LCR: Arbeidsongeschikt

Dossier LCR: Beschut werk

Dossier LCR: Beschut werk

Dossier LCR: Cliëntenparticipatie

Dossier LCR: Cliëntenparticipatie

Dossier LCR: Inburgeren

Dossier LCR: Inburgeren

Dossier LCR: Pensioenen

Dossier LCR: Pensioenen

Dossier LCR: Vertrouwen

Dossier LCR: Vertrouwen

Dossier LCR: Zonder werk

Dossier LCR: Zonder werk

Dossier Movisie: Burgerparticipatie

Dossier Movisie: Burgerparticipatie

Dossier Movisie: Huiselijk en seksueel geweld

Dossier Movisie: Huiselijk en seksueel geweld

Dossier Movisie: Eenzaamheid

Dossier Movisie: Eenzaamheid

Dossier Movisie: Ervaringsdeskundigheid

Dossier Movisie: Ervaringsdeskundigheid

Dossier Movisie: Cliëntondersteuning

Dossier Movisie: Cliëntondersteuning

Dossier Movisie: Sturen op kwaliteit en outcome

Dossier Movisie: Sturen op kwaliteit en outcome

Dossier Movisie: Versterken Sociale Basis

Dossier Movisie: Versterken Sociale Basis

Dossier Movisie: Vluchtelingen en statushouders

Dossier Movisie: Vluchtelingen en statushouders

Dossier Movisie: Zelfredzaamheid

Dossier Movisie: Zelfredzaamheid

Dossier Movisie: Inclusie en diversiteit

Dossier Movisie: Inclusie en diversiteit

Dossier Movisie: Informele zorg

Dossier Movisie: Informele zorg

Dossier Movisie: Integraal werken in de wijk

Dossier Movisie: Integraal werken in de wijk

Dossier Movisie: Jongvolwassenen

Dossier Movisie: Jongvolwassenen

Dossier Movisie: Sociale Technologie

Dossier Movisie: Sociale Technologie

Kompas Right to challenge

Kompas Right to challenge

Dossier Vilans: Dementie

Dossier Vilans: Dementie

Dossier Vilans: Integrale zorg en ondersteuning

Dossier Vilans: Integrale zorg en ondersteuning

Dossier Vilans: Aan de slag met sociale netwerken

Dossier Vilans: Aan de slag met sociale netwerken

Dossier Vilans: Sociale netwerken van cliënten

Dossier Vilans: Sociale netwerken van cliënten

Dossier Vilans: VN-verdrag rechten van mensen met beperkingen

Dossier Vilans: VN-verdrag rechten van mensen met beperkingen

Dossier Vilans: Wie is wie in de wijk?

Dossier Vilans: Wie is wie in de wijk?

Dossier Movisie: Ervaringskennis in beleid

Dossier Movisie: Ervaringskennis in beleid

Het I&O Waardenmodel: welke waarden drijven burgers?

Het I&O Waardenmodel: welke waarden drijven burgers?

ParticipatieWijzer

ParticipatieWijzer

Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Dossier Movisie: Participatiewiel

Dossier Movisie: Participatiewiel

Dossier Movisie: Routekaart vernieuwing cliëntenparticipatie

Dossier Movisie: Routekaart vernieuwing cliëntenparticipatie

Routeplanner Right to Challenge

Routeplanner Right to Challenge

Welke prioriteiten stellen de adviesraden sociaal domein voor 2022?

Welke prioriteiten stellen de adviesraden sociaal domein voor 2022?

Publicatie SCP: Gevestigd, maar niet thuis

Publicatie SCP: Gevestigd, maar niet thuis

Publicatie Movisie: Regenbooggids voor gemeenten vernieuwd

Publicatie Movisie: Regenbooggids voor gemeenten vernieuwd

Publicatie Movisie: Samenwerken met en voor mantelzorgers

Publicatie Movisie: Samenwerken met en voor mantelzorgers

Dossier Stimulansz: Werk en inkomen in (brede) adviesraden sociaal domein

Dossier Stimulansz: Werk en inkomen in (brede) adviesraden sociaal domein

Wmo Gestript serie

Wmo Gestript serie

Dossier Mezzo: Mantelzorg en zorgorganisaties

Dossier Mezzo: Mantelzorg en zorgorganisaties

Dossier Mezzo: Mantelzorg en de tegenprestatie bij bijstand

Dossier Mezzo: Mantelzorg en de tegenprestatie bij bijstand

Dossier BeterOud: Mantelzorg voor en door Ouderen

Dossier BeterOud: Mantelzorg voor en door Ouderen

Publicatie Movisie: 10 vragen over bi+

Publicatie Movisie: 10 vragen over bi+

Publicatie Movisie: De inzet van ervaringsdeskundigen in de praktijk

Publicatie Movisie: De inzet van ervaringsdeskundigen in de praktijk

Publicatie Movisie: Ontmoetingen in de wijk

Publicatie Movisie: Ontmoetingen in de wijk

Magazine: Inburgering in de praktijk

Magazine: Inburgering in de praktijk

Gemeenten worstelen met instrumentalisering van vrijwilligerswerk

Gemeenten worstelen met instrumentalisering van vrijwilligerswerk

Publicatie SCP: Aandacht voor jonge mantelzorgers blijft nodig

Publicatie SCP: Aandacht voor jonge mantelzorgers blijft nodig

Publicatie SCP: De menselijke staat

Publicatie SCP: De menselijke staat

Publicatie SCP: Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022

Publicatie SCP: Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022

Publicatie Movisie: De Participatiewet en de rol en verantwoordelijkheden van de gemeenten

Publicatie Movisie: De Participatiewet en de rol en verantwoordelijkheden van de gemeenten

Resultaten poll Vergoedingen voor adviesraadsleden

Resultaten poll Vergoedingen voor adviesraadsleden

Profiel onafhankelijk ondersteuner

Profiel onafhankelijk ondersteuner

Profiel verbindingsmedewerker (ambtelijk contactpersoon)

Profiel verbindingsmedewerker (ambtelijk contactpersoon)

Profiel voorzitter adviesraad sociaal domein

Profiel voorzitter adviesraad sociaal domein

Hoe gaat het met het VN-verdrag handicap?

Hoe gaat het met het VN-verdrag handicap?

Atlas van Afgehaakt Nederland

Atlas van Afgehaakt Nederland

Publicatie Movisie: Samen met inwoners werken aan een betere toegang

Publicatie Movisie: Samen met inwoners werken aan een betere toegang

Infographic Vilans: Hervorming van zorg en ondersteuning

Infographic Vilans: Hervorming van zorg en ondersteuning

Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid?

Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid?

Hersenwetenschap en aanpak armoede en schulden

Hersenwetenschap en aanpak armoede en schulden

Blijven coachen tot alle geldstress weg is

Blijven coachen tot alle geldstress weg is

Wat armoede aanricht in ons brein

Wat armoede aanricht in ons brein

De eindjes aan elkaar knopen

De eindjes aan elkaar knopen

Infographic: Dit is wat schaarste met je doet

Infographic: Dit is wat schaarste met je doet

Handreiking Movisie: Onafhankelijke cliëntondersteuning Jeugd

Handreiking Movisie: Onafhankelijke cliëntondersteuning Jeugd

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein

Publicatie Movisie: Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten

Publicatie Movisie: Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten

Dossier Vilans: Wijkkrant Langer Thuiswonen

Dossier Vilans: Wijkkrant Langer Thuiswonen

Evaluatie domeinoverstijgend samenwerken in Dongen, Ede en Hollandscheveld

Evaluatie domeinoverstijgend samenwerken in Dongen, Ede en Hollandscheveld

Dossier Alzheimer Nederland: Langer meedoen bij dementie

Dossier Alzheimer Nederland: Langer meedoen bij dementie

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners met een migratieachtergrond

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners met een migratieachtergrond

 Eén tegen eenzaamheid

Eén tegen eenzaamheid

Workshop Movisie: Informele Zorg

Workshop Movisie: Informele Zorg

Resultaten 2020 Monitor Gemeentelijke adviesraden

Resultaten 2020 Monitor Gemeentelijke adviesraden

Dossier Alzheimer Nederland: Meer maatwerk

Dossier Alzheimer Nederland: Meer maatwerk

Video: Adviesraden in tijden van corona

Video: Adviesraden in tijden van corona

Publicatie Movisie: Het samenspel tussen formele en informele cliëntondersteuning

Publicatie Movisie: Het samenspel tussen formele en informele cliëntondersteuning

Publicatie Movisie: Onafhankelijke cliëntondersteuning: Hoe betrek je inwoners?

Publicatie Movisie: Onafhankelijke cliëntondersteuning: Hoe betrek je inwoners?

Publicatie Movisie: Wat valt onder onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe bied je het levensbreed aan?

Publicatie Movisie: Wat valt onder onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe bied je het levensbreed aan?

Infographic: Met wie heeft u te maken en waar liggen ieders verantwoordelijkheden

Infographic: Met wie heeft u te maken en waar liggen ieders verantwoordelijkheden

Informatiedocument Vergoedingen voor adviesraadsleden sociaal domein

Informatiedocument Vergoedingen voor adviesraadsleden sociaal domein

Partners in Participatie

Partners in Participatie

Rapport burgerschapsstijlen

Rapport burgerschapsstijlen

Informatiebrief: Participatiewet Beschut Werk

Informatiebrief: Participatiewet Beschut Werk

Kennisbundel Vilans: Samenwerking Dementie op jonge leeftijd

Kennisbundel Vilans: Samenwerking Dementie op jonge leeftijd

Dossier Stimulansz: Schuldhulp voor cliënten- en adviesraden

Dossier Stimulansz: Schuldhulp voor cliënten- en adviesraden

Dossier LSA: Bewoners werken samen aan een duurzame wereld

Dossier LSA: Bewoners werken samen aan een duurzame wereld

Dossier Divosa: Armoede en sociale uitsluiting

Dossier Divosa: Armoede en sociale uitsluiting

Dossier Divosa: Schuldhulpverlening

Dossier Divosa: Schuldhulpverlening

 Dossier LCR: Schuldenmagazine

Dossier LCR: Schuldenmagazine

Dossier Movisie: Actief Burgerschap stimuleren… Maar hoe?

Dossier Movisie: Actief Burgerschap stimuleren… Maar hoe?

Dossier LCR: Financiële hulp

Dossier LCR: Financiële hulp

Handout Krachtenveldanalyse

Handout Krachtenveldanalyse

Burgerinitiatieven - Hoe de burger steeds meer het heft in eigen handen neemt

Burgerinitiatieven - Hoe de burger steeds meer het heft in eigen handen neemt

Handout instrumenten onderzoek adviseren jeugd

Handout instrumenten onderzoek adviseren jeugd

Handout thema's en doelgroepen adviseren jeugd

Handout thema's en doelgroepen adviseren jeugd

 Infographic Omgevingswet

Infographic Omgevingswet

Dossier Divosa: Mensen met een psychische kwetsbaarheid

Dossier Divosa: Mensen met een psychische kwetsbaarheid

Dossier Divosa: Inburgering

Dossier Divosa: Inburgering

Dossier Divosa: Beschut Werk

Dossier Divosa: Beschut Werk

Dossier Divosa: Participatiewet

Dossier Divosa: Participatiewet

Dossier Platform31: Toekomstbestendige woningmarkt

Dossier Platform31: Toekomstbestendige woningmarkt

Dossier Movisie: Themakaarten

Dossier Movisie: Themakaarten

Dossier Ieder(in): Vervoer toegankelijk en betaalbaar

Dossier Ieder(in): Vervoer toegankelijk en betaalbaar

Dossier Ieder(in): Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Dossier Ieder(in): Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Dossier Divosa: Integraal Samenwerken

Dossier Divosa: Integraal Samenwerken

Dossier NJI: Pedagogische basis

Dossier NJI: Pedagogische basis

Dossier Lezen en Schrijven: Laaggeletterdheid

Dossier Lezen en Schrijven: Laaggeletterdheid

Resultaten poll Structuur en werkvormen adviesraden sociaal domein

Resultaten poll Structuur en werkvormen adviesraden sociaal domein

Handreiking Stimulansz: Participatiewet

Handreiking Stimulansz: Participatiewet

Handreiking Platform31: Doelen stellen bij lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Handreiking Platform31: Doelen stellen bij lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Beschut werk in de Participatiewet

Beschut werk in de Participatiewet

Infographic: Hoe verloopt het inkoopproces van de gemeente?

Infographic: Hoe verloopt het inkoopproces van de gemeente?

Dossier LSA: Betrokken Buurten

Dossier LSA: Betrokken Buurten

Bijeenkomsten Koepel en Stimulansz: Participatiewet

Bijeenkomsten Koepel en Stimulansz: Participatiewet

Mobiliteit van mensen met een beperking

Mobiliteit van mensen met een beperking

Kennisdossier: Burgerprojecten in zorg en welzijn

Kennisdossier: Burgerprojecten in zorg en welzijn

Dossier Movisie: Wat werkt bij integraal werken in de wijk?

Dossier Movisie: Wat werkt bij integraal werken in de wijk?

Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Zorgwetten sinds 2015 in eenvoudig Nederlands

Zorgwetten sinds 2015 in eenvoudig Nederlands

Privacy in het sociaal domein

Privacy in het sociaal domein

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: speerpunten vanuit client- en familieperspectief

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: speerpunten vanuit client- en familieperspectief

Kennisdossier: Onafhankelijke cliëntondersteuning

Kennisdossier: Onafhankelijke cliëntondersteuning

Kennisdossier: Jeugdhulp vanuit cliëntenperspectief

Kennisdossier: Jeugdhulp vanuit cliëntenperspectief

Informatiebrief: Omgevingswet en Omgevingsvisie

Informatiebrief: Omgevingswet en Omgevingsvisie

Informatiebrief: Passend Onderwijs

Informatiebrief: Passend Onderwijs

Informatiebrief: Personen met verward gedrag

Informatiebrief: Personen met verward gedrag

Informatiebrief: Toezicht sociaal domein 2015

Informatiebrief: Toezicht sociaal domein 2015

Dossier LSA: Voorbeelden bewonerszorginitiatieven

Dossier LSA: Voorbeelden bewonerszorginitiatieven

Rapport Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid

Rapport Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid

Dossier LVKK: De Omgevingswet

Dossier LVKK: De Omgevingswet

SER Rapport - Opgroeien zonder armoede

SER Rapport - Opgroeien zonder armoede

Dossier LVKK: Gebouw van betekenis

Dossier LVKK: Gebouw van betekenis

Preventie, zelfregie en participatie met kunst en cultuur in het sociaal domein

Preventie, zelfregie en participatie met kunst en cultuur in het sociaal domein

Handreiking VNG: Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Handreiking VNG: Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Handreiking Onafhankelijke Clientondersteuning

Handreiking Onafhankelijke Clientondersteuning

Inspraak in het sociale domein

Inspraak in het sociale domein

Dossier Zorg en Welzijn: Onafhankelijke cliëntondersteuning hard nodig

Dossier Zorg en Welzijn: Onafhankelijke cliëntondersteuning hard nodig

Video: Machteld Huber over positieve gezondheid

Video: Machteld Huber over positieve gezondheid

Infographic: Een aanvraag in de nieuwe Wmo 2015

Infographic: Een aanvraag in de nieuwe Wmo 2015

Video: Met samenwerken bereiken we meer!

Video: Met samenwerken bereiken we meer!

Informatiebrief: Huishoudelijke Hulp

Informatiebrief: Huishoudelijke Hulp

interview met Nadja Jungman in Armoede magazine

interview met Nadja Jungman in Armoede magazine

Dossier VNG: Van 18-min naar 18-plus

Dossier VNG: Van 18-min naar 18-plus

Publicatie Movisie: Klachten van burgers in de Wmo

Publicatie Movisie: Klachten van burgers in de Wmo

Inventarisatie onafhankelijke cliëntondersteuning

Inventarisatie onafhankelijke cliëntondersteuning

Informatiebrief: Clientervaringsonderzoek CEO

Informatiebrief: Clientervaringsonderzoek CEO

Handreiking Ieder(in): Vervoer in goede banen

Handreiking Ieder(in): Vervoer in goede banen

Dossier privacy in het sociaal domein

Dossier privacy in het sociaal domein

Dossier Wonen en Sociaal Domein in 2015-2016

Dossier Wonen en Sociaal Domein in 2015-2016

Kennisdossier: Inkoopbeleid Wmo vanuit cliëntenperspectief

Kennisdossier: Inkoopbeleid Wmo vanuit cliëntenperspectief

VNG-factsheet: decentralisaties sociaal domein

VNG-factsheet: decentralisaties sociaal domein

Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek

Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek

Kennisdossier: Zorgen over het keukentafelgesprek

Kennisdossier: Zorgen over het keukentafelgesprek

Handreiking Platform31: Bouwen aan burgerkracht in het sociale domein

Handreiking Platform31: Bouwen aan burgerkracht in het sociale domein

Kennisdossier: Een visuele beperking of doofblindheid

Kennisdossier: Een visuele beperking of doofblindheid

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief

Regionalisering en de invloed van de burger

Regionalisering en de invloed van de burger

Kennisdossier: Mijn rol als burger

Kennisdossier: Mijn rol als burger

Handreiking Platform31: Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

Handreiking Platform31: Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

Stappenplan voor effectieve belangenbehartiging

Stappenplan voor effectieve belangenbehartiging

Video: Jeugdparticipatie, hoe pak ik dat aan?

Video: Jeugdparticipatie, hoe pak ik dat aan?

Kennisdossier: Coöperaties voor en door burgers

Kennisdossier: Coöperaties voor en door burgers

Kennisdossier: Van beleid naar inkoop

Kennisdossier: Van beleid naar inkoop

Wmo-raden en het thema mobiliteit en toegankelijk vervoer

Wmo-raden en het thema mobiliteit en toegankelijk vervoer

Kennisdossier: Inkoop en kwaliteit in de Wmo

Kennisdossier: Inkoop en kwaliteit in de Wmo

Kennisdossier: De gemeentelijke beleidscyclus

Kennisdossier: De gemeentelijke beleidscyclus