Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Agenda

donderdag 12 oktober
Workshop: Inzicht in de Wmo
dinsdag 31 oktober
Webinar: Webinar Hervormingsagenda Jeugd 2023 - 2028
zaterdag 4 november
Training: Aan de slag als adviesraadslid
donderdag 9 november
Ledenontmoeting: Algemene ledenvergadering (Utrecht)
donderdag 9 november
Hannie van Leeuwenlezing: door Ronnie van Diemen
maandag 13 november
Webinar: Mantelzorg in uw gemeente
vrijdag 17 november
Workshop: Communicatie voor adviesraden
maandag 20 november
Inspiratiesessie: Cliëntondersteuning op de kaart
dinsdag 21 november
Workshop: Inzicht in de Jeugdwet
donderdag 23 november
Workshop: Inzicht in de Participatiewet
woensdag 6 december
Workshop: Inzicht in de wet Schuldhulpverlening
donderdag 11 januari 2024
Ledenontmoeting: Online uitwisseling en contact
zaterdag 13 januari 2024
Training: Aan de slag als adviesraadslid (Utrecht)
dinsdag 16 januari 2024
Workshop: Beleidsmedewerkers sociaal domein (Utrecht)
dinsdag 16 januari 2024
Webinar: Normaliseren in de jeugdzorg
zaterdag 20 januari 2024
Workshop: Communicatie voor adviesraden
zaterdag 27 januari 2024
Training: Aan de slag als adviesraadslid
maandag 5 februari 2024
Webinar: Leerlingenvervoer
dinsdag 6 februari 2024
Webinar: Daklozen in beeld
woensdag 21 februari 2024
Webinar: Uitdagingen voor buurten, wijken en kernen