Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Agenda

donderdag 29 augustus
Ledenontmoeting: Online uitwisseling en contact
dinsdag 3 september
Workshop: Inwonersparticipatie
donderdag 5 september
Ledenontmoeting: Algemene Ledenvergadering (Utrecht)
vrijdag 6 september
Training: Gedragen besluitvorming (Utrecht)
maandag 9 september
Webinar: Webinar Richtinggevend kader toegang
dinsdag 17 september
Workshop: De wijsheid van de minderheid
woensdag 18 september
Workshop: Informatiebijeenkomst voor wethouders sociaal domein
woensdag 18 september
Webinar: Regionale ouderennetwerken
donderdag 19 september
Workshop: Inzicht in de wet Schuldhulpverlening
zaterdag 21 september
Training: Adviseren met Impact (Noordwolde - Fr)
dinsdag 24 september
Webinar: Sociale cohesie en polarisatie
donderdag 26 september
Workshop: Gemeentelijke sturingsinstrumenten in het sociaal domein
dinsdag 1 oktober
Workshop: Maatschappelijke zorg en dakloosheid voorkomen
donderdag 3 oktober
Workshop: Beleidsmedewerkers sociaal domein (Utrecht)
vrijdag 4 oktober
Ledenontmoeting: Algemene Ledenvergadering (Utrecht)
vrijdag 4 oktober
Hannie van Leeuwenlezing:
zaterdag 5 oktober
Training: Aan de slag als adviesraadslid (Utrecht)
woensdag 9 oktober
Webinar: Andere aanpak van armoede en schulden
vrijdag 11 oktober
Training: Gedragen besluitvorming (Utrecht, terugkomdag)
zaterdag 12 oktober
Training: Adviseren met Impact (Utrecht)
maandag 14 oktober
Workshop: Inzicht in de Wmo
dinsdag 15 oktober
Workshop: De waarde van de sociale basis
woensdag 16 oktober
Workshop: Uitwisselingsbijeenkomst (middel)grote gemeenten
dinsdag 22 oktober
Webinar: Inclusieve bewonersparticipatie
maandag 4 november
Workshop: Inzicht in de Participatiewet
dinsdag 5 november
Webinar: Uitbuiting - Mensenhandel
woensdag 6 november
Webinar: Gemeentelijk jeugdbeleid: sturen op de bedoeling
donderdag 7 november
Workshop: Rol, positie en taak van het welzijnswerk
dinsdag 12 november
Workshop: Regionaal samenwerken
dinsdag 12 november
Workshop: Secretarissen/ambtelijk ondersteuners (Utrecht)
dinsdag 19 november
Workshop: Informele zorg en ondersteuning
woensdag 20 november
Ledenontmoeting: Online uitwisseling en contact
donderdag 21 november
Workshop: Inzicht in de Jeugdwet
dinsdag 26 november
Webinar: Mantelzorg
dinsdag 26 november
Training: Mantelzorg
vrijdag 29 november
Training: Aan de slag als adviesraadslid