Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

In company trainingen

 

APK-keuring voor advies- en cliëntenraden sociaal domein 

Deze training is voor advies- en cliëntenraden die met de gehele advies- of cliëntenraad willen reflecteren en inzichten wil om zetten in concrete verbeteracties.

Meer informatie>>

Gedragen besluitvorming  

Deze training is bedoeld voor uw gehele advies- of cliëntenraad of een aantal advies- en cliëntenraden in uw regio, die die willen leren hoe hun advies-en cliëntenraad effectiever werkt door gedragen besluiten te nemen. Meer informatie>>