Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Training op maat

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein willen we adviesraden graag persoonlijk ondersteunen bij de (praktische) uitvoering van hun rol en taak. Daarom bieden we adviesraden ook de mogelijkheid om een training samen te stellen die is toegesneden op de concrete situatie en vraag van uw raad, of collectief van raden in één geografisch erkende regio. Het gaat hierbij om trainingen die te maken hebben het functioneren van de adviesraad (en dus niet over onderwerpen die met de inhoud van de beleidsterreinen te maken hebben zoals de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet).  

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • APK-keuring voor de advies-of clientenraad
 • Rol, positie, taken en samenstelling adviesraad
 • Taakverdeling binnen de adviesraad (taak, rol, verantwoordelijkheid en competenties voorzitter, secretaris, lid, portefeuille verdeling etc.)
 • Interactie met de wethouder(s), beleidsmedewerkers, gemeenteraad en politieke partijen
 • Opzetten van en onderhouden van lokale/regionale netwerken, inclusief het betrekken van inwoners
 • Adviseren
 • Samenwerken binnen de adviesraad
 • Werken met portefeuilles
 • Effectief vergaderen
 • Werken met werkgroepen/ commissies/ projectgroepen
 • Werven van adviesraadsleden
 • Reflectie op problemen of moeilijkheden waardoor de adviesraad niet goed functioneert 
 • Heeft u zelf een idee of wens? In overleg met onze trainer kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Voor wie?

Zowel leden als niet-leden kunnen een training op maat aanvragen. Voor leden geldt een gereduceerd tarief.

Ook Wmo-raden, cliëntenraden Werk & Inkomen, jongerenraden, seniorenraden of migrantenraden baat kunnen hebben bij een training op maat. Wij nodigen deze raden dan ook van harte uit hun belangstelling voor een dergelijke training kenbaar te maken. Bovendien geldt voor hen ook een gereduceerd tarief als de adviesraad in hun gemeente lid is van de Koepel. 

Aanvragen maatwerk-training?

 1. U kunt een training op maat aanvragen voor uw gehele adviesraad, een deel van de adviesraad (bijvoorbeeld nieuwe leden) of (delegaties van) een aantal adviesraden (bijvoorbeeld een aantal voorzitters van raden uit een regio).
   
 2. Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat (secretariaat@koepelasd.nl) waarin u aangeeft waarin u interesse heeft en met wie onze trainer hierover contact kan opnemen.
   
 3. Onze trainer neemt contact op met de contactpersoon van uw raad en er vindt een telefonische ‘intake’ plaats.
   
 4. Op grond van de intake stelt onze trainer een korte offerte op waarin aangegeven wordt welke thema's aan bod komen, wat de condities zijn (raad regelt en betaalt zelf een passende locatie, raad verspreidt zelf de uitnodiging/ programma, annuleringsregeling en geldigheidsduur offerte is) en wat de investering is.

  De omvang van de training hangt af van de reeds aanwezige kennis, ervaring bij de raadsleden, de omvang van de raad en de hoeveelheid issues/ leervragen. Met deze aspecten wordt rekening gehouden bij het vaststellen van de noodzakelijke omvang. Hierover wordt gesproken tijdens de intake.
   
 5. Gaat u akkoord met de offerte (digitale ondertekening door de penningmeester van die raad) dan wordt meteen daarna een datum vastgesteld en vastgelegd en gaat de annuleringstermijn in werking. De trainer stelt dan een programma / uitnodiging op. De raad regelt en betaalt zelf de locatie etc.

Kosten  

De kosten voor een training op maat zijn afhankelijk van uw vraag en de duur van de bijeenkomst. Leden betalen per 1 januari 2024 €120,- (netto) per uur en het tarief voor niet-leden bedraagt €150,- (netto) per uur. De minimale duur van een training is 4 uur. Daarnaast brengen we reiskosten in rekening op basis van de werkelijke reistijd. Hiervoor betalen leden €60,- (netto) per uur en niet-leden €75,- (netto) per uur. Genoemde bedragen zijn exclusief werkelijk gereden kilometers en brandstof á €0,30 cent p/km.