Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden trainingen en bijeenkomsten

Wij organiseren jaarlijks meerdere trainingen, bijeenkomsten, workshops en lezingen. Een deel ervan is gratis, maar voor een deel ervan vragen wij een bijdrage aan deelnemers. Hierbij streven we ernaar de training of bijeenkomst kostendekkend te kunnen organiseren (dus zonder winstoogmerk).

Voor de betaalde trainingen en bijeenkomsten hanteren wij de onderstaande annuleringsvoorwaarden:

1. Annulering trainingen en workshops met open inschrijvingen door de deelnemer

Annuleren door de deelnemer kan door een bericht te sturen naar de Koepel ASD via emailadres secretariaat@koepelasd.nl

1. Annuleren kan tot 4 dagen van tevoren kosteloos.
2. Annuleren korter dan 4 dagen voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.
3. Bij annulering bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan de training.
4. Bij annulering bestaat het recht om aan de betreffende training deel te nemen op een andere datum en locatie. 
5. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 4 genoemd.

2. Annulering training op maat door de adviesraad

Als de offerte is ondertekend en de data definitief zijn vastgelegd gaat de onderstaande annuleringsregeling in werking. Annuleren door de deelnemer kan door een door de Koepel ASD bevestigde e-mail. Het adres is: secretariaat@koepelasd.nl

  • Indien een training 21 of meer dagen voor de geplande datum wordt geannuleerd wordt 15% van de geoffreerde uren (trainers/secretariaatsuren) in rekening gebracht.
  • Indien een training 15 tot 20 dagen voor de geplande datum wordt geannuleerd wordt 30% van de geoffreerde uren (trainers/secretariaatsuren) in rekening gebracht.
  • Indien een training 14 of minder dagen voor de geplande datum wordt geannuleerd wordt 50% van de geoffreerde uren (trainers/secretariaatsuren) in rekening gebracht.

3. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops

1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
2. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. Deelnemer krijgt in dat geval wel de mogelijkheid om de betreffende training bij te wonen op een andere datum/locatie, mits deze door de Koepel al is ingepland en indien het maximaal aantal deelnemers nog niet is bereikt.