Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

In company training

APK-keuring voor advies- en cliëntenraden sociaal domein 

Het is goed om op gezette tijden als advies- en cliëntenraad in het sociaal domein naar het eigen functioneren te kijken. 

  • Hoe werken we samen? 
  • Zijn we voldoende in ontwikkeling? 
  • Wat gaat goed?
  • Maar ook: waar schuurt en wringt het?

Door samen met elkaar op een gestructureerde manier het gesprek aan te gaan, kan de advies- en cliëntenraad reflecteren op wat er speelt. Dat geeft inzicht in hoe iedereen zijn rol en taak invult, maar het geeft ook zicht op de verbinding met de gemeente en de achterban en netwerkpartners. 

Resultaat van de training: 

  • De adviesraad heeft grip en heeft ervaren waarom de advies- en cliëntenraad functioneert zoals deze functioneert;
  • Inzicht in de verbeterpunten en wat daarvoor nodig is;
  • Nieuwe energie om vanuit gezamenlijkheid hindernissen en uitdagingen aan te pakken;

Voor wie?

Deze training is voor advies- en cliëntenraden die met de gehele advies- of cliëntenraad willen reflecteren en inzichten wil om zetten in concrete verbeteracties. 

Duur

Deze training duurt 1 dag (max 7 uur) op de eigen locatie. Ook kan er gekozen worden voor twee bijeenkomsten van 3 tot 3,5 uur op de eigen locatie

Kosten

De kosten voor deze training bedragen €1.080,- (netto) voor leden van de Koepel en niet-leden betalen €1.320,- (netto), exclusief reiskosten. Heeft u interesse, dan maken we graag een offerte op maat voor u. Daarnaast brengen we reiskosten in rekening op basis van de werkelijke reistijd. Hiervoor betalen leden €60,- (netto) per uur en niet-leden €75,- (netto) per uur. Genoemde bedragen zijn exclusief werkelijk gereden kilometers en brandstof á €0,30 cent p/km. 

Trainer

De training wordt gegeven door Wietske Dekkers. Wietske is een ervaren facilitator van (besluitvormings)processen en geschoold in Deep Democracy Nivea 1 t/m 3. Wietske is bekend met advies-en cliëntenraden sociaal domein en kent als interim beleidsadviseur sociaal domein bij diverse gemeenten ook de gemeentelijke praktijk. 

Vragen? 

Neem contact op met Ron Knipscheer van het secretariaat van de Koepel: secretariaat@koepelasd.nl.