Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

De waarde van de sociale basis

De waarde van de sociale basis

De gemeente is opdrachtgever voor een groot aantal taken binnen het sociaal domein. De gemeente heeft daarbij de regie, maar in de praktijk besteden veel gemeentes de uitvoering uit aan externe partijen. Dat geldt ook ten aanzien van mensen en middelen in de sociale basis. Hierbij gaat het om publieke, vrijwillige en private inzet. De wijze waarop dit gebeurt biedt kansen maar heeft ook risico’s. Daarom is iedere gemeente verplicht om een visie op de sociale basis hebben. 

In deze workshop krijgt u meer zicht op de beleidsinstrumenten die gemeentes tot hun beschikking hebben en hoe u hierop kunt inspelen met uw advisering. De presentatie die u u na afloop krijgt toegestuurd kunt u hierbij benutten. Ook delen we voorbeelden uit het land met u en staan we stil bij de volgende vragen: 

  • Wat verstaan we onder de sociale basis?
  • Wat is de waarde van de sociale basis?
  • Welke inwoners hebben met de sociale basis te maken?
  • Welke feitelijke en morele verantwoordelijkheid heeft de gemeente voor de sociale basis?
  • Hoe ziet de sociale basis er lokaal uit?
  • Wat is de reden dat dit de laatste jaren meer de aandacht krijgt?
  • Welke waarde heeft de sociale basis voor inwoners die zorg en ondersteuning (gaan) krijgen?
  • Wat is er nodig om de sociale basis te verstevigen/ te vergroten?
  • Wat vraagt dit van gemeentes?
  • Wat zijn onderwerpen en aandachtspunten die advies- en cliëntenraden bij de gemeente op de agenda kunnen zetten?

Waar en wanneer?

De online workshop De waarde van de sociale basis bieden we aan op dindsdag 15 oktober van 19.30 - 21.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk & Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Aanmelden en kosten

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor deze workshop. De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €95,- euro per deelnemer (netto). De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Let op: op al onze trainingen en workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Trainer

Deze workshop wordt verzorgd door Inge van Dommelen. Vanuit verschillende rollen is Inge al ruim dertig jaar werkzaam in het sociaal domein. Ze heeft ruime ervaring met projectmanagement en strategisch-tactisch advies waardoor ze bestuur en werkvloer met elkaar kan verbinden; niet alleen binnen zorg, welzijn, wonen en overheid, maar vooral ook op het snijvlak van deze sectoren. Daar draagt ze in volle overtuiging aan bij voor een duurzame, humane en eenvoudigere samenleving.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl.

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt