Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Informele zorg en ondersteuning

De gemeente is opdrachtgever voor een groot aantal taken binnen het sociaal domein. De gemeente heeft daarbij de regie, maar in de praktijk besteden veel gemeentes de uitvoering uit aan externe partijen. Dat geldt ook voor informele zorg en ondersteuning. Dit groeiende vraagstuk vraagt overstijgende samenwerking tussen gemeenten, inwoners en haar partners over domeinen heen. Zo moet informele zorg en ondersteuning onderdeel van de sociale basis gaan uitmaken. Om die reden moeten alle gemeenten een visie op de sociale basis - en daarmee op informele zorg en ondersteuning - hebben. De wijze waarop dit vorm krijgt biedt kansen maar heeft ook risico’s.  

In deze workshop krijgt u meer zicht op de beleidsinstrumenten die door gemeentes worden ingezet en delen we voorbeelden uit het land met u. Ook delen we voorbeelden uit het land met u en krijgt u na afloop de presentatie toegestuurd. Verder staan we stil bij de volgende vragen:  

  • Wat wordt verstaan onder informele zorg en ondersteuning?
  • Wat is de waarde van informele zorg en ondersteuning?
  • Welke inwoners hebben met informele zorg en ondersteuning te maken?
  • Welke feitelijke en morele verantwoordelijkheid heeft de gemeente op dit terrein?
  • Hoe ziet de informele zorg en ondersteuning er lokaal uit?
  • Wat is de reden dat dit de laatste jaren meer de aandacht krijgt?
  • Wat is er nodig om de informele zorg en ondersteuning te verstevigen/ te vergroten?
  • Wat vraagt dit van gemeentes?
  • Wat zijn onderwerpen en aandachtspunten die advies- en cliëntenraden bij de gemeente op de agenda kunnen zetten?

Waar en wanneer

De online workshop Informele zorg en ondersteuning bieden we aan op dinsdag 19 november van 19.30 - 21.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk & Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Aanmelden en kosten

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor deze workshop. De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €95,- euro per deelnemer (netto). De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Let op: op al onze trainingen en workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Trainer

Deze workshop wordt verzorgd door Inge van Dommelen. Vanuit verschillende rollen is Inge al ruim dertig jaar werkzaam in het sociaal domein. Ze heeft ruime ervaring met projectmanagement en strategisch-tactisch advies waardoor ze bestuur en werkvloer met elkaar kan verbinden; niet alleen binnen zorg, welzijn, wonen en overheid, maar vooral ook op het snijvlak van deze sectoren. Daar draagt ze in volle overtuiging aan bij voor een duurzame, humane en eenvoudigere samenleving.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl.

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt