Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Gemeentelijke sturingsinstrumenten in het sociaal domein

De gemeente is opdrachtgever voor een groot aantal taken binnen het sociaal domein. In deze workshop krijgt u meer zicht op de financiële sturingsinstrumenten die door gemeentes in het sociaal domein worden ingezet om de kansen en resultaten te vergroten en de risico’s te verkleinen. Denk hierbij aan inkopen van voorzieningen of het subsidiëren van activiteiten, of het geven van geld aan inwoners.  

In deze workshop laten we zien welke sturingsinstrumenten gemeenten ter beschikking staan en hoe zij deze effectief kunnen inzetten. Kennis hiervan vergroot uw inzicht en kan helpend zijn bij het uitbrengen van realistische adviezen. Na afloop krijgt u de presentatie toegestuurd. Verder komen de volgende vragen aan bod:  

  • Welke verantwoordelijkheden heeft de gemeente op het terrein van zorg en ondersteuning in het sociaal domein?
  • Wat is de reden dat gemeentes externe partijen inhuren om taken uit te voeren?
  • Welke sturingsinstrumenten kan de gemeente inzetten?
  • Wat houden de verschillende sturingsinstrumenten in? 
  • Wat betekenen ze voor inwoners die gebruik maken van de zorg en ondersteuning? 
  • Wat betekenen ze voor de uitvoerende organisaties?
  • Wat zijn onderwerpen en aandachtspunten die advies- en cliëntenraden bij de gemeente op de agenda kunnen zetten?

Waar en wanneer

De online workshop Gemeentelijke sturingsinstrumenten in het sociaal domein bieden we aan op donderdag 26 september van 19.30 - 21.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk & Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Aanmelden en kosten

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor deze workshop. De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €95,- euro per deelnemer (netto). De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Let op: op al onze trainingen en workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Trainer

Deze workshop wordt verzorgd door Inge van Dommelen. Vanuit verschillende rollen is Inge al ruim dertig jaar werkzaam in het sociaal domein. Ze heeft ruime ervaring met projectmanagement en strategisch-tactisch advies waardoor ze bestuur en werkvloer met elkaar kan verbinden; niet alleen binnen zorg, welzijn, wonen en overheid, maar vooral ook op het snijvlak van deze sectoren. Daar draagt ze in volle overtuiging aan bij voor een duurzame, humane en eenvoudigere samenleving.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl.

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt