Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

11e Hannie van Leeuwenlezing 2023

Ronnie van Diemen en Sharon Stellaard

Tijdens onze elfde Hannie van Leeuwenlezing op 9 november in Utrecht, hebben we kunnen luisteren naar inspirerende en zeer inhoudelijke bijdragen van zowel Ronnie van Diemen, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, als Sharon Stellaard, bestuurswetenschapper en auteur van het boek Boemerangbeleid.

Beide sprekers hielden het publiek een spiegel voor wat betreft onze manier van kijken en denken over jeugd(zorg) en gezondheid. Ook gaven ze aan door welke zienswijzen en mechanismes het huidige systeem is vastgelopen, goede bedoelingen ten spijt. Dé oplossing voor hoe het anders moet bestaat niet, maar zeker is dat wat we nu wel of niet doen, gestalte krijgt in de toekomst. Dat besef is belangrijk, net als het inzicht dat veranderingen beginnen met bewustwording, o.a. van de verschillende bubbels van waaruit we situaties beoordelen en het effect daarvan op alles.

 

Ronnie van Diemen

 

Sharon Stellaard