Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Secretarissen/ambtelijk ondersteuners

Als Koepelorganisatie zijn wij dagelijks in contact met adviesraden sociaal domein. Wij zien dat zij op diverse plekken ondersteund worden door een ambtelijk secretaris/ondersteuner. We krijgen signalen dat ambtelijk secretarissen die dergelijke raden faciliteren behoefte hebben om collega’s van andere gemeenten te ontmoeten. Om kennis en ervaring uit te wisselen en om te netwerken.

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein geven we graag gehoor aan deze oproep. Ons doel is dat de adviesraden sociaal domein goed ondersteund worden. Een ambtelijk secretaris/ondersteuner die kennis en ervaring deelt met collega’s voegt extra waarde toe aan deze ondersteuning. 

Tijdens deze online sessie staan uw eigen vraagstukken centraal. Waar loopt u tegen aan in uw werk als ambtelijk secretaris/ondersteuner? Waarover wilt u sparren met collega’s? Vooraf aan de bijeenkomst vragen we uw input, zodat we het programma hier omheen kunnen vormgeven.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor ambtelijk secretarissen/ondersteuners van een adviesraad sociaal domein of andersoortige raden zoals WMO-raad, Participatieraad, Cliëntenraad Werk & Inkomen, Seniorenraad. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze bijeenkomst. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Datum en locatie

Dinsdag 23 mei van 14.00 – 17.00 uur. De workshop vindt online plaats, via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Trainer 

De online bijeenkomst wordt begeleid door Petra van der Horst (directeur van de Koepel). Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en het functioneren van gemeentelijke advies-en cliëntenraden. 

Kosten en aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een linkje om deel te nemen. De kosten voor deze online bijeenkomst zijn voor ondersteuners van advies/cliëntenraden die lid zijn van de Koepel €75,- per deelnemer (netto). Is uw advies/cliëntenraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €100,- euro per deelnemer (netto).

De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Uiterlijk 1 week van tevoren hoort u van ons of de training doorgaat en ontvangt u de laatste informatie.
Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op: secretariaat@koepelasd.nl

 

 

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt