Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Maatschappelijke zorg en dakloosheid voorkomen

De gemeente is opdrachtgever voor een groot aantal taken binnen het sociaal domein. De gemeente heeft daarbij de regie, maar in de praktijk besteden veel gemeentes de uitvoering uit aan externe partijen. Dat geldt ook ten aanzien van maatschappelijke zorg en het voorkomen van dakloosheid. Dit hardnekkige vraagstuk vraagt om overstijgende samenwerking tussen gemeenten en haar partners over domeinen heen. Zoals zorg, wonen, welzijn, veiligheid en ruimtelijke ordening. De wijze waarop deze samenwerking vorm krijgt biedt kansen, maar heeft ook risico’s.  

In deze workshop krijgt u meer zicht op de beleidsinstrumenten die door gemeentes worden ingezet. Ook delen we voorbeelden uit het land met u en krijgt u na afloop de presentatie toegestuurd. Vragen die aan bod komen zijn:  

  • Welke verantwoordelijkheden hebben gemeentes op het terrein van maatschappelijke zorg en dakloosheid?
  • Hoe ziet de zorg en ondersteuning er op dit terrein uit?
  • Welke ontwikkelingen zijn er op dit terrein van zorg en ondersteuning?
  • Welke inwoners maken gebruik van deze zorg en ondersteuning?
  • Wat is er nodig om het beroep op maatschappelijke zorg en ondersteuning terug te dringen c.q. te voorkomen?
  • Wat vraagt dit van gemeentes?
  • Wat zijn onderwerpen en aandachtspunten die advies- en cliëntenraden bij de gemeente op de agenda kunnen zetten?

Waar en wanneer

De online workshop Maatschappelijke zorg en dakloosheid voorkomen bieden we aan op dinsdag 1 oktober van 19.30 - 21.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk & Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Aanmelden en kosten

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor deze workshop. De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €95,- euro per deelnemer (netto). De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Let op: op al onze trainingen en workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Trainer

Deze workshop wordt verzorgd door Inge van Dommelen. Vanuit verschillende rollen is Inge al ruim dertig jaar werkzaam in het sociaal domein. Ze heeft ruime ervaring met projectmanagement en strategisch-tactisch advies waardoor ze bestuur en werkvloer met elkaar kan verbinden; niet alleen binnen zorg, welzijn, wonen en overheid, maar vooral ook op het snijvlak van deze sectoren. Daar draagt ze in volle overtuiging aan bij voor een duurzame, humane en eenvoudigere samenleving.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl.

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt