Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Inzicht in de Jeugdwet

Er is een groeiende groep jeugdigen die zorg nodig heeft, de uitvoering staat onder druk evenals de financiële houdbaarheid. Marieke Meeuwenoord gaat tijdens deze bijeenkomst in op de wet en de uitvoering. Ze besteedt daarnaast aandacht aan de hoofdpunten uit de (concept)hervormingsagenda die momenteel door het rijk, gemeenten, zorgprofessionals en cliëntenorganisaties wordt opgesteld. En die moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel. De hervormingsagenda wordt voor gemeenten de komende jaren de leidraad voor de vormgeving van hun beleid en uitvoering. 

Waar en wanneer

De online workshop Inzicht in de Jeugdwet bieden we aan op

donderdag 21 november van 19.30 - 21.00 uur

De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk & Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Aanmelden en kosten

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor deze workshop.
De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €95,- euro per deelnemer (netto). De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. 

Let op: op al onze trainingen en workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl.

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt