Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Inwonersparticipatie

Steeds vaker zoeken gemeenten vormen om inwoners meer en actiever te betrekken bij de vorming van hun beleid, ook in het sociale domein. Inwonersparticipatie kan daarom ook invloed hebben op het werk van advies- en cliëntenraden. Enerzijds worden advies- en cliëntenraden door gemeenten zelf bevraagd om de stem van inwoners te laten horen. Anderzijds kan inwonersparticipatie onderdeel vormen van adviezen van raden aan gemeenten. Beide vormen krijgen in deze workshop aandacht.

Tijdens deze workshop vertelt Toke Slaman u over ontwikkelingen rond inwonersparticipatie. Ze bespreekt verschillende vormen van inwonersparticipatie en hoe de invloed van inwoners verandert bij verschillende vormen. Ook komt aan bod in welke mate een financiële vergoeding voor inwoners reëel is als zij bijdragen aan de totstandkoming van (gemeentelijk) beleid. Daarnaast legt Toke uit hoe om te gaan met de participatieparadox: hoe meer participatie, hoe groter de verschillen tussen inwoners. Tot slot komen uitgangspunten voor een krachtige dialoog aan bod.

Waar en wanneer?

De online workshop Regionaal samenwerken bieden we aan op dinsdag 3 september van 19.30 - 21.00 uur
De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk & Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Aanmelden en kosten

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor deze workshop. De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €95,- euro per deelnemer (netto). De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Let op: op al onze trainingen en workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt