Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Inzicht in de Participatiewet

Als (beginnend) adviesraadslid valt het soms niet mee om je de inhoud van de wetten waarover de adviesraad adviseert eigen te maken. Daarom organiseren we korte, online informatiebijeenkomsten waarin deskundige trainers een introductie verzorgen op de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en/of Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Angela Feenstra verzorgt de workshop over Participatiewet.

Tijdens deze bijeenkomst van anderhalf uur krijgt u inzicht in: 

  • De bedoeling van de wet of regelgeving;
  • Wie maken er gebruik van?
  • Wie zijn betrokken bij de uitvoering ervan?

De nadruk ligt tijdens deze bijeenkomst op kennisoverdracht over de wet en de uitvoering daarvan in de praktijk. Mocht u vragen hebben of eigen inzichten willen delen, dan vragen we u om deze van tevoren in te dienen. Dit kunt u doen op het online aanmeldformulier. Op deze manier kan Angela Feenstra zich voorbereiden en anticiperen op vragen die bij adviesraadsleden leven. 

Waar en wanneer

De online workshop Inzicht in de Participatiewet bieden we aan op:

maandag 4 november van 19.30 - 21.00 uur

De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk & Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Aanmelden en kosten

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor deze workshop.
De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €95,- euro per deelnemer (netto). De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. 

Let op: op al onze trainingen en workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl.

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt