Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Verdiepingssessie Vroegsignalering

Inwoners met schulden melden zich vaak pas een aantal jaren nadat de eerste problemen zijn ontstaan. Schulden lopen daardoor onnodig hoog op, van enkele honderden naar duizenden euro’s. Sinds 2021 is de vroegsignalering van schulden een wettelijke gemeentelijke taak geworden, maar hoe je daar invulling aan geeft, kun je als gemeente zelf bepalen. Tijdens deze verdiepingssessie neemt Jenna Buijsman jullie mee in de verschillende aanpakken en effecten daarvan.  

De volgende vragen komen in elk geval aan bod: 

  • Wat is vroegsignalering?
  • Wat is de formele en morele verantwoordelijkheid van de gemeente op dit terrein?
  • Hoe ziet het proces van vroegsignalering eruit: welke stappen worden doorlopen en wie zijn daarbij betrokken?
  • Welke (groepen) inwoners hebben te maken met vroegsignalering? Wat levert het hen op?
  • Op welke wijze kunnen gemeentes vroegsignalering vormgeven? Welke gemeentes zijn experimenteel/innovatief bezig? Welke elementen zijn daarin interessant?
  • Wat zijn aspecten die de adviesraad aan de orde kan stellen?

Waar en wanneer

De online verdiepingsessie Vroegsignalering bieden we aan op donderdag 20 juni van 19.30 - 21.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk & Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Aanmelden en kosten

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor deze workshop. De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €95,- euro per deelnemer (netto). De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Let op: op al onze trainingen en workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl.

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt