Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Secretarissen/ambtelijk ondersteuners (Utrecht)

Als Koepelorganisatie zijn wij dagelijks in contact met advies- en cliëntenradenraden sociaal domein. Wij zien dat zij op diverse plekken ondersteund worden door een ambtelijk secretaris/ondersteuner. Dat kunnen mensen zijn vanuit de gemeentelijke organisatie, maar ook van buitenaf. Zij nemen zowel administratieve, secretariële als organisatorische taken op zich, maar soms ook taken op het gebied van communicatie en advies. In de praktijk blijkt deze functie overal anders georganiseerd te zijn.

We krijgen signalen dat ambtelijk secretarissen die dergelijke raden faciliteren behoefte hebben om collega’s van andere gemeenten te ontmoeten. Om kennis en ervaring uit te wisselen en om te netwerken. Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein geven we graag gehoor aan deze oproep. Ons doel is dat de advies- en cliëntenraden raden sociaal domein goed ondersteund worden. Een ambtelijk secretaris/ondersteuner die kennis en ervaring deelt met collega’s voegt extra waarde toe aan deze ondersteuning en draagt bij aan een constructieve samenwerking met de gemeente. 

Tijdens deze sessie staan uw eigen vraagstukken centraal. Waar loopt u tegen aan in uw werk als ambtelijk secretaris/ondersteuner? Waarover wilt u sparren met collega’s? Vooraf aan de bijeenkomst vragen we uw input, zodat we het programma hier omheen kunnen vormgeven. Na afloop ontvang u een presentatie (als pdf) met daarin de verschillende facetten en die tijdens de bijeenkomst aan bod zijn gekomen. 

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor ambtelijk secretarissen/ondersteuners van een adviesraad sociaal domein of andersoortige raden zoals WMO-raad, Participatieraad, Cliëntenraad Werk & Inkomen, Seniorenraad. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze bijeenkomst. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Datum en locatie

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 november van 10.00 - 15.00 uur in Utrecht (Domstad). De lunch is inbegrepen.

Trainer 

De bijeenkomst wordt begeleid door Petra van der Horst, seniortrainer bij de Koepel. Petra heeft veel ervaring in het sociaal domein en ervaring met het functioneren van gemeentelijke advies-en cliëntenraden. 

Kosten en aanmelden

U kunt zich aanmelden via het formulier achter onderstaande button. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een linkje om deel te nemen. De kosten voor deze fysieke bijeenkomst zijn voor ondersteuners van advies/cliëntenraden die lid zijn van de Koepel €230,- per deelnemer (netto). Is uw advies/cliëntenraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €260,- euro per deelnemer (netto).

De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers; het maximum aantal deelnemers is 15. Uiterlijk 1 week van tevoren hoort u van ons of de training doorgaat en ontvangt u de laatste informatie.
Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op: secretariaat@koepelasd.nl

 

 

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt