Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Informatiebijeenkomst voor wethouders sociaal domein

Nut en meerwaarde van samenwerken met de advies- en/of cliëntenraad

Bijna in iedere gemeente is een adviesraad sociaal domein en/of cliëntenraad (participatiewet) actief. Waar hun rol eerst vooral formeel en adviserend op beleidsstukken was, zien we dat deze raden steeds vaker proactief en agenderend te werk gaan. Dit vraagt ook om een andere houding van wethouders en een passende facilitering door gemeenten. Daarnaast is de rol van wethouder sociaal domein misschien nieuw voor u en heeft u te maken met een ‘erfenis’ van voorgangers als het gaat om de samenwerking met de adviesraad.

Tijdens deze sessie staat de vraag centraal op welke wijze adviesraden sociaal domein van echte toegevoegde waarde zijn voor de gemeente én voor u als wethouder? Welke verantwoordelijkheden heeft het college van B&W bij de totstandkoming van een goede samenwerking en welke facetten en condities dragen daaraan bij? 

Graag gaan we hierover met u in gesprek en delen we onze inzichten en ideeën tijdens deze online informatiebijeenkomst. Tevens zijn de vragen die leven onder de wethouders mede bepalend voor de inhoud van de sessie. We vragen deelnemers om hun vragen vooraf bij ons kenbaar te maken. Na afloop krijgen de deelnemers een presentatie mee naar huis die zij kunnen benutten in het samenspel met hun advies-of cliëntenraad.

Voor wie?

Deze sessie is expliciet bedoeld voor wethouders sociaal domein. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze online bijeenkomst. Voor wethouders werkzaam in gemeenten waarvan de adviesraad lid is van de Koepel geldt een gereduceerd tarief.

Datum en locatie

Deze online sessie vindt plaats op woensdag 18 september 2023 van 09.45 - 12.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Uw input is welkom!

Welke vragen leven bij u in uw samenwerking met de advies- en of cliëntenraad? Wat zijn uitdagingen en wat zijn juist succesfactoren? We verwerken uw input graag in ons programma. Wilt u uw vragen vooraf met ons delen? Dat kan door een mail te sturen aan communicatie@koepelasd.nl. U kunt uw vragen en opmerkingen ook noteren op het aanmeldformulier. 

Trainer

De bijeenkomst wordt gegeven door Petra van der Horst (directeur van de Koepel). Petra weet wat er speelt in het sociaal domein, kent de gemeentelijke organisatie van binnenuit en weet wat er leeft onder advies- en cliëntenraden.  

Aanmelden & Kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. De kosten voor deze online bijeenkomst zijn voor wethouders waarvan de gemeente lid is €120,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €150,- euro per deelnemer (netto). Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een linkje om deel te nemen. 

Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl.

 

Ter info: Rapport Nationale Ombudsman

Vanuit de Koepel Adviesraden Sociaal Domein onderkennen en onderschrijven wij de conclusies in het rapport Burger in Zicht (april 2023) van de Nationale Ombudsman.  Ook delen wij - net als de Nationale Ombudsman - de opvatting dat gemeenten maar beperkt gebruik maken van de kennis en kunde van adviesraden. Als landelijke Koepel, vereniging van en voor advies-en cliëntenraden in het sociaal domein, zien we waar het knelt en waar winst te behalen is. In deze blog voor Sociaal Bestek, het tijdschrift voor participatie, inkomen en zorg, gaat Petra van der Horst hier dieper op in. 

 

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt