Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Beleidsmedewerkers sociaal domein (Utrecht)

In bijna iedere gemeente is een advies- of cliëntenraad sociaal domein actief. Als Koepelorganisatie zien we dat beleidsmedewerkers een belangrijke schakel vormen tussen adviesraad en college. We zien ook dat beleidsmedewerkers soms worstelen met hun relatie tot - en samenwerking met - (leden) van de adviesraad. Andersom ervaren adviesraden verbeterpunten in de samenwerking met de beleidsmedewerkers.

Circa 250 adviesraden zijn lid van de Koepel en inmiddels hebben wij veel kennis en ervaring over de rol, taak en meerwaarde van advies- en cliëntenradenraden. We hebben inzichten opgedaan over welke werkwijzen ‘werken’. Speciaal voor beleidsmedewerkers sociaal domein organiseren wij een workshop Constructief samenwerken met de adviesraad sociaal domein waarin we graag onze kennis en ervaring delen over samenwerken met de adviesraad. Het programma is gebaseerd op eigen vragen en kwesties van de deelnemende beleidsmedewerkers. De eigen praktijk staat centraal. 

Voor wie?

Deze workshop is expliciet bedoeld voor beleidsmedewerkers sociaal domein, waaronder contactambtenaren en verbindingsmedewerkers die de verbinding leggen tussen de ambtelijke organisatie en de avies-of cliëntenraad sociaal domein in hun gemeente. De bijeenkomst biedt een unieke mogelijkheid om collega's te ontmoeten uit andere gemeenten en ervaringen uit te wisselen. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze bijeenkomst. Voor beleidsmedewerkers werkzaam in gemeenten waarvan de adviesraad lid is van de Koepel geldt een gereduceerd tarief. 

Datum en locatie

Deze workshop is gepland op donderdag 3 oktober van 10.00 - 15.00 uur in cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht, inclusief lunch. 

Uw input is welkom!

Welke dilemma’s ervaart u in uw samenwerking met de advies- of cliëntenraad? Wat zijn uitdagingen en wat zijn juist succesfactoren? Wilt u uw inbreng en vragen vooraf met ons delen door uw input aan te geven op het aanmeldformulier? We verwerken uw input graag in ons programma. 

Trainer 

Deze training wordt gegeven door trainer en adviseur Petra van der Horst. Zij heeft veel ervaring in het sociaal domein en met de samenwerking tussen adviesraden en gemeente in het bijzonder.

Aanmelden en kosten

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst? Dat kan via onderstaande button.  De kosten zijn voor leden €230,- per deelnemer (netto), inclusief een lunch. Beleidsmedewerkers werkzaam bij gemeenten waarvan de adviesraad geen lid is betalen €260,- euro per deelnemer (netto). Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl

 

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt