Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Verdiepingssessie Participatiewet

In de Participatiewet wordt er gesproken over de bijzondere bijstand en de tegenprestatie. Deze elementen vragen om nadere aandacht van leden van advies-en cliëntenraden, omdat ze belangrijk zijn voor mensen die gebruikmaken van de Participatiewet.

Tijdens deze verdiepingssessie staat Angela Feenstra allereerst stil bij de bijzondere bijstand. Wat is het? Wat de bedoeling en hoe kunnen gemeentes hier invulling aan geven? Ook schetst zij de belangrijkste ontwikkelingen op dit terrein en staat ze stil bij aandachtspunten voor advies- en cliëntenraden sociaal domein. Vervolgens neemt Angela u mee in de uitleg over het aspect tegenprestatie. Wat is dit precies en wat is de bedoeling ervan? Hoe kunnen gemeentes hier invulling aan geven en wat zijn aandachtspunten voor advies- en cliëntenraden sociaal domein?

Waar en wanneer

Deze online verdiepingssessie Participatiewet bieden we aan op maandag 13 mei van 19.30 - 20.45 uur.  

De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk & Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Aanmelden en kosten

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor deze workshop. De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €95,- euro per deelnemer (netto). De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Let op: op al onze trainingen en workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl.

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt