Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Lokaal armoedebeleid

In Nederland leven 900.000 mensen in armoede, waaronder 221.000 kinderen. Sinds 2022 neemt het kabinet nieuwe maatregelen om armoede te voorkomen en aan te pakken. De rijksoverheid heeft als doel om in 2030 het aantal mensen in Nederland dat in armoede leeft te halveren. Iedere gemeente kan lokaal ook een armoedebeleid opstellen, echter iedere gemeente is anders en daardoor zijn er verschillen. In deze workshop gaat Josje Verbeeten in op de volgende onderwerpen:

  • Wat is armoede?
  • Rijksoverheid en Gemeenten: wie kan wat?
  • Lokale initiatieven
  • Energiearmoede
  • Armoede en gezondheid
  • Communicatie

Waar en wanneer

De online workshop Lokaal Armnoedebeleid bieden we aan op dinsdag 21 mei van 19.30 - 21.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk & Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Aanmelden en kosten

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor deze workshop.
De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €95,- euro per deelnemer (netto). De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. 

Let op: op al onze trainingen en workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl

 

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt