Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop

Arbeidsintegratie (P-wet)

Leden van adviesraden die zich bezighouden met de Participatiewet en zich richten op werkgerelateerde aangelegen, kunnen te maken krijgen met zaken rond re-integratie. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om aan het werk te gaan. Inwoners met een bijstandsuitkering worden door de gemeente begeleid naar werk of activering. Naast de bijstandsgerechtigden zijn er ook bijzondere doelgroepen zoals mensen die vallen onder de Wet Sociale werkvoorziening (WSW) en beschut werk. Deze inwoners hebben een bijzondere positie in de Participatiewet. Bij de gemeente voert het werk(leer)bedrijf de arbeidsintegratie verder uit.  

In deze interactieve workshop gaat Josje Verbeeten in op de volgende onderwerpen:

  • Begeleiding naar werk of activering
  • Doelgroepen
  • Werk(leer)bedrijven
  • Wetswijzigingen
  • Regionale samenwerking 

Waar en wanneer

De online workshop Arbeidsintegratie (P-wet) bieden we aan op dinsdag 19 maart van 19.30 - 21.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor leden van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk & Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel hebben echter wel voorrang bij aanmelden en betalen een gereduceerd tarief.

Aanmelden en kosten

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor deze workshop.
De kosten voor deze online sessie zijn voor leden €75,- per deelnemer (netto). Is uw adviesraad geen lid van de Koepel, dan betaalt u €95,- euro per deelnemer (netto). De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. 

Let op: op al onze trainingen en workshops zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Over de trainer

Josje Verbeeten is werkzaam als beleidsontwikkelaar Sociaal Domein bij de gemeente Epe en geeft juridische trainingen. Ook is zij zelf lid van de adviesraad sociaal domein in haar woongemeente. Haar kracht is het begrijpelijk maken van juridische teksten en écht kijken naar wat de intentie van de wet is. Ze besteedt aandacht aan de ervaring en gaat samen met u op zoek naar de ruimte binnen de regelgeving.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Woude, communicatieadviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein: communicatie@koepelasd.nl

 

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt