Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Workshop op aanvraag: interactieve online sessie

Voor lokale advies- en cliëntenraden valt het niet altijd mee om zicht te houden op alle ontwikkelingen die gaande zijn in het sociaal domein. Er spelen ook nogal wat vraagstukken die van invloed zijn op (kwetsbare) inwoners. Hoe houd je zicht op hoofd- en bijzaken, waar richt je je aandacht op? En vooral: wat kan of moet je hier als adviesraad mee? Als Koepel bieden we een interactieve online sessie aan, waarin we uw advies -en of cliëntenraad meenemen in de actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de effecten hiervan op lokaal niveau. We zoomen met name in op de gevolgen voor kwetsbare inwoners. En natuurlijk kijken we welke rol u als adviesraad kunt spelen in uw adviseren richting de gemeente. 

Waar en wanneer?

Deze online sessie vindt plaats op maat: in overleg met u, op een tijdstip dat we samen vaststellen. De online sessie duurt ongeveer 2,5 uur. 
De sessie vindt plaats via de videotool Zoom; u ontvangt vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Voor wie?

Deze online sessie is bedoeld voor leden, secretarissen en voorzitters van lokale raden zoals adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, Participatieraden, Jongerenraden, Cliëntenraden Werk&Inkomen etc. Lidmaatschap van de Koepel is niet verplicht voor deelname aan deze sessie. Leden van de Koepel betalen een gereduceerd tarief.

Ook kan het waardevol zijn om de wethouder(s) of beleidsmedewerker(s) sociaal domein van uw gemeente te vragen om aan te sluiten. De sessie kan voor u beide een mooie manier zijn om het gesprek over bepaalde thema’s op gang te brengen.

Aanmelden en kosten

Leden van de Koepel betalen voor deze workshop €320,- netto. Niet-leden betalen €400,- netto. De workshop duurt ongeveer 2,5 uur (inclusief pauze). Deze online workshop bieden we aan via de videotool Zoom. Deelnemers ontvangen vooraf een handleiding voor het gebruik van deze tool.

Let op: op al onze trainingen, lezingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Trainer

Deze sessie wordt gegeven door Petra van der Horst, directeur van de Koepel. Petra heeft ruime ervaring in het sociaal domein, het werkveld van adviesraden en het geven van trainingen.

Vragen?

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op! secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl