Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Digitale inclusie

Digitale inclusie is een ingewikkelde opgave. Het vraagt om de gezamenlijke inzet van meerdere partijen. Daarom bundelen de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en ervaringsdeskundigen hun krachten in de Alliantie Digitaal Samenleven met als doel de digitale kloof te dichten zodat iedereen mee kan blijven doen in de digitale samenleving. Réka Deuten - Makkai, projectleider lokale aanpak Digitale Inclusie bij de Alliantie Digitaal Samenleven verzorgt op 25 maart een webinar over dit thema. Zij gaat in op de volgende vragen:  

  • Wat houdt digitale inclusie in?
  • Welke groepen in de samenleving hebben meer kans om digitaal niet of minder mee te doen? Welke impact heeft dat op hun leven?
  • Welke mogelijkheden zijn er lokaal om te werken aan digitale inclusie? 
  • Welke partners spelen lokaal een rol? 
  • Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij een lokale aanpak?
  • Welke verantwoordelijkheden en mogelijkheden liggen bij de gemeente?
  • Welke gemeenten zijn zogenaamde ‘koploper-gemeenten’ - wat houdt dit concreet in? 
  • Hoe kunnen adviesraden op de hoogte blijven van de inzichten die zijn/worden opgedaan bij deze gemeenten?
  • Welke zaken t.a.v. digitale inclusie kunnen adviesraden lokaal op de gemeentelijke agenda zetten?

Waar en wanneer?

Deze webinar vindt plaats op maandag 25 maart van 19.15 tot 20.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan de webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is exclusief bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. We laten tijdig weten wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken. De opname vindt u achter het kopje ‘webinar gemist’ op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of u vragen heeft aan Réka Deuten - Makkai die u graag behandeld wilt zien tijdens dit webinar. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

 

 

 

 

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt