Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

De Wet inburgering 2021 in de praktijk

In 2022 werd de nieuwe 'Wet inburgering 2021' ingevoerd. Alhoewel deze wet op veel draagvlak kan rekenen moeten de resultaten uiteraard nog blijken en die zijn in belangrijke mate afhankelijk van de uitvoering door gemeenten. Gemeenten hebben namelijk de regie gekregen in de uitvoering van de wet en die rol kan lokaal verschillend worden ingevuld. Vluchtelingen/statushouders zijn hierdoor van de gemeente afhankelijk voor hun inburgering. De lokale verschillen zijn groot, terwijl vluchtelingen hun (eerste) woonplaats meestal niet zelf hebben kunnen kiezen. 

Na een trage start worden inmiddels de eerste kinderziektes en knelpunten in (de uitvoering van) de wet zichtbaar. Tijdens dit webinar verzorgt Erna Lensink, beleidsmedewerker Integratie bij Vluchtelingenwerk Nederland, een toelichting op de hoofdlijnen van de wet, de beleidsruimte en taken voor gemeenten en de eerste praktijkervaringen.  

Waar en wanneer?

Dit webinar vindt plaats op donderdag 29 februari van 19.15 tot 20.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan het webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is speciaal bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. We laten tijdig weten wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken. De opname vindt u achter het kopje ‘webinar gemist’ op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via het formulier achter onderstaande button. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of u vragen heeft aan voor Erna Lensink die u graag behandeld wilt zien tijdens dit webinar. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt