Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer vraagt continue aandacht van gemeenten. Als er problemen zijn, wordt dit breed uitgemeten in de media, dikwijls met naam en toenaam van de plaats waar de problemen zich voordoen. Veel adviesraden houden zich met dit vraagstuk bezig. Petra Raaijens, beleidsadviseur Onderwijs bij de VNG en Carolien Aalders, specialist in leerlingenvervoer, verzorgen daarom 5 februari 2024 een webinar over deze themathiek. Zij staan stil bij de knelpunten ten aanzien van Leerlingenvervoer en de oorzaken die eraan ten grondslag liggen. Ook zullen zij oplossingsrichtingen met u delen. 

Verder komen de volgende vragen aan de orde:  

  • Wat is er wettelijk geregeld rond leerlingenvervoer?
  • Waar ligt de gemeentelijke beleidsvrijheid? En hoe wordt deze op door verschillende gemeentes ingevuld? 
  • Hoe ziet de financiering en het inkoopproces rond leerlingenvervoer eruit?
  • Welke groepen leerlingen maken er gebruik van dit type vervoer?
  • Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?
  • Wat wordt er van ouders/verzorgers verwacht t.a.v. het leerlingenvervoer? Welke invloed hebben ouders/verzorgers?
  • Wat wordt er in de verordeningen geregeld?
  • Wat zijn aandachtspunten die de adviesraad aan de orde zou kunnen stellen?

Waar en wanneer?

Deze webinar vindt plaats op maandag 5 februari 2024 van 19.15 tot 20.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan de webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Dit webinar is speciaal bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. We laten tijdig weten wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken. De opname vindt u achter het kopje ‘webinar gemist’ op het afgeschermde deel van de website.

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. . Op dit formulier kunt u tevens aangeven of u vragen heeft aan de trainer die u graag behandeld wilt zien tijdens deze training. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt