Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Uitdagingen voor buurten, wijken en kernen

Gemeentes realiseren zich in toenemende mate dat buurten, wijken en kernen verschillend zijn. Dit doen ze vanuit de ervaring en overtuiging dat elk gebied zijn eigen karakteristieken kent en daarom een passende aanpak nodig heeft. Met buurt-, wijk- en kerngericht werken streven gemeenten ernaar om beter aan te sluiten op de kenmerken en behoeften van bewoners en gebruikers. 

Voor advies- en cliëntenraden sociaal domein is gebiedsgericht werken in toenemende mate belangrijk, omdat ook steeds meer mensen met een zorg- en of ondersteuningsbehoefte thuis wonen. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor de nabije omgeving. Thijs van Mierlo, directeur bij LSA Bewoners verzorgt op 21 februari 2024 a.s. een webinar waarin de volgende vragen aan de orde komen: 

  • Welke rol en betekenis hebben de buurt, wijk en/of kern voor degenen die er leven en wonen?
  • Welke factoren zijn van betekenis als het gaat om het creëren van een buurt, wijk of kern waar vanuit het perspectief van bewoners goed wonen en leven is?
  • Welke vraagstukken en uitdagingen (kunnen) er (gaan) leven in buurten, wijken en kernen?
  • Wat kan en mag van de gemeente (de lokale overheid), de door de gemeente ingekochte /gesubsidieerde organisaties, bewonersorganisaties/initiatieven en individuele inwoners worden verwacht?
  • Wat zijn aandachtspunten voor gemeentelijke advies-en cliëntenraden (wat zouden punten van gesprek moeten zijn voor het overleg met de gemeente)?

Waar en wanneer?

Deze webinar vindt plaats op woensdag 21 februari 2024 van 19.15 tot 20.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan de webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is speciaal bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. We laten tijdig weten wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken. De opname vindt u achter het kopje ‘webinar gemist’ op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button.  Op het aanmeldformulier kunt u tevens aangeven of u vragen heeft aan de trainer die u graag behandeld wilt zien tijdens deze training. Vanwege de aard van de sessie (kennisoverdacht), is tijdens het webinar maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen, enkel via de chat. We verzoeken deelnemers om hun vragen zoveel mogelijk van te voren in te dienen.

Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt