Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Normaliseren in de jeugdzorg

Normalisering is een belangrijk doel in de jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. De term is bijvoorbeeld terug te vinden in gemeentelijke beleidsplannen en wordt als uitgangspunt gehanteerd bij de inkoop van o.a. zorg. In dit webinar verkent Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie bij De Haagse Hogeschool, dit thema met leden van advies-en cliëntenraden in het sociaal domein. 

De volgende vragen staan centraal: 

  • Wat houdt normalisering in en wat beoogt het?
  • Waar komt de behoefte (en noodzaak) om te normaliseren vandaan?
  • Hoe kan normaliseren op lokaal niveau vorm en inhoud krijgen en wie zijn daarbij nodig?
  • Wat zijn ‘ingrediënten’ voor een gemeentelijk beleid op het terrein van normaliseren?
  • Wat houdt de 'pedagogische civil society' in? En welke rol kan deze lokaal spelen bij normalisering?
  • Wat zijn goede voorbeelden van normaliseren en wat maakt dat deze voorbeelden ‘werken’?
  • Wat zijn aandachtspunten voor lokale cliënt-en adviesraden?

Waar en wanneer?

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 16 januari a.s. van 19.15 uur tot 20.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan het webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is speciaal bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken via een link op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldingsformulier. Op dit formulier vragen we ook of u bepaalde vragen heeft die u de sprekers wilt voorleggen en graag behandeld wilt zien tijdens deze bijeenkomst. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt