Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Webinar Hervormingsagenda Jeugd 2023 - 2028

De roep is groot om de hulpverlening voor kinderen en jeugdigen te verbeteren. Daarnaast blijkt al langer dat het huidige stelsel niet houdbaar is en zijn er acties nodig om het stelsel beheersbaar te maken. Om die reden stellen het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten (of hun vertegenwoordigers), professionals en de VNG samen de Hervormingsagenda Jeugd 2023 - 2028 op. Tijdens dit webinar besteden we daar aandacht aan en komen de volgende vragen aan bod:

 

• Wat zijn de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen in de jeugdzorg?

• Wat zijn de achtergronden en doelen van de Hervormingsagenda Jeugd? 

• Wie hebben een rol in het realiseren van de doelen van de Agenda?

• Wat betekent de Agenda de komende jaren voor gemeentes?

• Wat moet de Agenda (op termijn) concreet opleveren voor (kwetsbare) kinderen, jeugdigen en hun ouders/verzorgers?

• Waar liggen mogelijkheden kansen en aandachtspunten voor de gemeentelijke advies- en cliëntenraden?

 

Het webinar wordt verzorgd door Lilian de Graauw, senior beleidsadviseur Jeugd bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

Waar en wanneer?

Dit webinar vindt plaats op 31 oktober van 19.15 uur tot 20.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan het webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is speciaal bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken via een link op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier achter onderstaande button. Op dit formulier vragen we ook of u bepaalde vragen heeft die u de sprekers wilt voorleggen en graag behandeld wilt zien tijdens deze bijeenkomst. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt