Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Begrijpelijk communiceren voor alle inwoners

De Nederlandse samenleving is divers en gemeentes hebben contact met veel verschillende mensen. Hoe zorg je voor duidelijke taal en dienstverlening? Hoe maak je een communicatieboodschap inclusief en dus begrijpelijk voor iedereen? Talissa Oude Bennink, projectleider van Direct Duidelijk (begrijpelijke taal voor overheidsorganisaties) - onderdeel van het landelijke Programma Gebruikers Centraal - verzorgt 31 augustus een webinar over deze thematiek. 

De volgende vragen komen aan de orde: 

  • Welke groepen inwoners hebben moeite met overheidscommunicatie?
  • Waar lopen deze inwoners tegen aan? 
  • Welke invloed/impact heeft dat op hen?
  • Om hoeveel mensen gaat het in Nederland? En hoe ziet de geografische spreiding eruit?
  • Op welke terreinen kunnen gemeentes actie ondernemen?
  • Wat weerhoudt gemeentes om op dit terrein actie te ondernemen?
  • Welke gemeentes zijn serieus bezig (geweest) om begrijpelijker te communiceren? Wat hebben ze gedaan c.q. wat doen ze?
  • Welke aandachtspunten kunnen advies-en cliëntenraden bij hun gemeente aan de orde stellen? 

Waar en wanneer?

Dit webinar vindt plaats op donderdag 31 augustus van 19.15 – 20.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan het webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is speciaal bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen dit webinar altijd later terugkijken via een link op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Op dit formulier vragen we ook of u bepaalde vragen heeft die u Talissa Oude Bennink wilt voorleggen en graag behandeld wilt zien tijdens deze bijeenkomst. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt