Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Gemeentelijk inclusiebeleid

Iedere gemeente heeft de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan het VN-Verdrag Handicap, concreet met de Lokale Inclusie Agenda. Het VNG projectteam ‘Iedereen doet mee!’ verzorgt hierover een webinar op 21 juni 2023. Marianne Vorthoren, Joyce van der Klauw en Ali Kösedag gaan tijdens dit webinar in op de volgende vragen: 

  • Wat houdt het VN-verdrag Handicap in?
  • Over welke (groepen) inwoners gaat dit verdrag?
  • Om welke zaken draait het bij toegankelijkheid en inclusie?
  • Welke verantwoordelijkheden heeft de gemeente?
  • Hoe geven gemeentes deze verantwoordelijkheden handen en voeten?
  • Wat zijn belangrijke aandachtspunten als het gaat om het implementeren van dit VN-verdrag op gemeentelijk niveau?

Waar en wanneer?

Dit webinar vindt plaats op woensdag 21 juni van 19.15 – 20.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan de webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is speciaal bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken via een link op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of u vragen heeft die u de sprekers wilt voorleggen en graag behandeld wilt zien tijdens deze training. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl of communicatie@koepelasd.nl. 

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt