Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Inclusieve bewonersparticipatie

Gemeentelijke advies- en cliëntenraden sociaal domein geven het college van B. en W. advies over tal van onderwerpen in het sociaal domein gevraagd en ongevraagd advies. Sommige onderwerpen spreken voor zich, maar andere onderwerpen laten zich misschien moeilijker in een advies vangen, omdat ze onbekender voor ons zijn of omdat het moeilijk is om in contact te komen met de mensen die het betreft. Hoe zorg je er voor dat de veelkleurigheid van de bewoners uit uw gemeente weerspiegeld wordt in een diverse samenstelling van uw advies- of cliëntenraad? En hoe pik je signalen op van inwoners die zich niet of nauwelijks laten zien en horen? En hoe duid je hun signalen?   

Tijdens het webinar Inclusieve bewonersparticipatie delen Yara Noordewier en Sanneke Verweij hun kennis en inzichten over deze uitdagende vragen. Beiden zijn werkzaam bij het team Zeggenschap en Burgerbetrokkenheid van Movisie. Met hun inbreng willen zij het gesprek op gang brengen over inclusieve bewonersparticipatie, maar ook over de diversiteit binnen uw eigen advies- of cliëntenraad.  

Vragen die aan de orde komen zijn:  

  • Welke inwoners in het sociaal domein krijgen lokaal onvoldoende een stem? Wie zijn het en hoe kan dat?
  • Hoe komt u in gesprek met deze inwoners en/of met sleutelfiguren die weten wat er bij hen speelt?
  • Geven we als adviesraad wel verschillende inwoners wel toegang tot de adviesraad, tot onze manier van werken? Gaan we in gesprek over daar waar het schuurt?
  • Wat zijn de obstakels bij uw advies- of cliëntenraad, of in ‘het systeem’, waardoor deze inwoners niet aan tafel komen? 
  • Wat is er nodig om een advies- en cliëntenraad sociaal diverser en inclusiever krijgen?
  • Welke aanpassingen vraagt dat van onze werkwijze? En wat zijn daarvan de grenzen? 

Waar en wanneer?

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 22 oktober van 19.15 - 20.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan de webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is exclusief bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. We laten tijdig weten wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken. De opname vindt u achter het kopje ‘webinar gemist’ op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of u vragen heeft die u graag behandeld wilt zien tijdens dit webinar. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt