Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Regionale ouderennetwerken

Steeds meer gemeentelijke advies- en cliëntenraden worden betrokken bij regionale processen om daar vanuit inwoners- en cliëntenperspectief mee te denken en input te leveren. Door het hele land zijn er zogenoemde regionale ouderennetwerken actief. In dit webinar is aandacht voor het doel en de opzet van deze netwerken en de thema’s en ontwikkelingen waarmee zij zich bezighouden. Advies- en cliëntenraden kunnen met behulp van de verkregen informatie en inzichten onderzoeken of en hoe zij samenwerking met een ouderennetwerk willen vormgeven.  


Opzet en inhoud van het webinar

  • Wat is het doel, de rol, taak en samenstelling van de regionale ouderennetwerken?
  • Hoe zien de verschillende regio’s eruit, wat is de ontstaansgeschiedenis?
  • Welke thema’s staan op de agenda van regionale netwerken? Welke thema’s zijn relevant voor de leden van gemeentelijke advies- en cliëntenraden?
  • Hoe ziet het netwerk van de regionale netwerken eruit, wat zijn de samenwerkingspartners?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor adviesraden op gemeentelijk niveau en in regionaal verband om met de ouderennetwerken samen te werken?
  • Hoe zijn deze netwerken te vinden en te benaderen?

Het webinar wordt verzorgd door Karin Kalverboer, coördinator voor de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel en Annemiek Tuinhof de Moed, coördinator voor de provincie Utrecht en een gedeelte van Gelderland.

Waar en wanneer? 

Dit webinar vindt plaats op woensdag 18 september van 19.15 uur tot 20.15 uur (met uitloop tot 20.30), via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan het webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie? 

Deze sessie is exclusief bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. We laten tijdig weten wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken. De opname vindt u achter het kopje ‘webinar gemist’ op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of u vragen heeft die u graag behandeld wilt zien tijdens dit webinar. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt