Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Uitbuiting - Mensenhandel

Mensenhandel. We denken er liever niet aan, het is te akelig om erbij stil te staan. Of we veronderstellen dat het vast wel ergens gebeurt, maar niet in onze gemeente. Echter, in iedere gemeente worden jonge mensen zowel seksueel als crimineel uitgebuit. Vanaf 2023 moeten alle gemeenten hiervoor een aanpak hebben, zo is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma. Veel gemeenten zijn echter nog zoekend. Daarom is kennis over wat uitbuiting/mensenhandel behelst essentieel. 

Kinderrechtendeskundige en adviseur Karin Kloosterboer is werkzaam bij Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum rond geweld in afhankelijkheidsrelaties en zij verzorgt op dinsdag 5 november een webinar over Mensenhandel - Uitbuiting voor leden van de Koepel. Hierin staan kennisoverdracht en bewustwording centraal, net als tips en suggesties voor advies- en cliëntenraden om de thematiek lokaal te agenderen.  

De volgende vragen staan centraal:  

  • Waar hebben we het precies over als het over mensenhandel/uitbuiting gaat?
  • Wat is de omvang van deze problematiek?
  • Waarom kijken we liever weg dan dat we de realiteit onder ogen zien?
  • Wat is de route voor hulp voor slachtoffer en omgeving?
  • Waar is acute hulp voor slachtoffers beschikbaar?
  • Wat kunt u bij de gemeente aankaarten?
  • Hoe staat het met het plan van aanpak mensenhandel van gemeenten?
  • Waar is meer kennis te vinden en voor wie? 

Eerder schreef Karin Kloosterboer deze blog voor de Koepel.  

Waar en wanneer? 

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 5 november van 19.15 uur tot 20.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan het webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie? 

Deze sessie is exclusief bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. We laten tijdig weten wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het maximumaantal deelnemers is 75. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken. De opname vindt u achter het kopje ‘webinar gemist’ op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of u vragen heeft die u graag behandeld wilt zien tijdens dit webinar. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

 

 

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt