Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Andere aanpak van armoede en schulden

Stel je eens voor dat het armoedeprobleem in ons land wel degelijk is op te lossen. Gewoon door te doen wat nodig is. Want als gebrek aan geld gezinnen kansarm maakt, wat is dan de meest logische aanpak? Met het project ‘Gewoon Geld Geven’ zet het Kansfonds in op een andere aanpak van schulden, met als uitgangspunt: voldoende geld om van te leven. Tijdens dit webinar vertelt programmaleider Bas Pieck over de achtergronden van dit project en de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan. Ook staat hij stil bij andere, vernieuwende aanpakken van schulden en armoede en de lessen die we daarvan kunnen leren. 

  • Wat is tot nu de gebruikelijke kijk geweest vanuit overheidswege op vraagstukken rondom armoede en schulden?
  • Welke gevolgen heeft deze manier van kijken en handelen gehad?
  • Welke bewegingen zijn er momenteel om anders naar vraagstukken op het terrein van armoede en schulden te kijken?
  • Hoe vertalen deze bewegingen en initiatieven zich op lokaal niveau? Hoe kan dat er in de praktijk uitzien? 
  • Wat zijn waardevolle aandachtspunten voor de lokale/gemeentelijke praktijk?  
  • Waar liggen uitdagingen en mogelijkheden voor gemeentes?

Waar en wanneer?

Dit webinar vindt plaats op woensdag 9 oktober van 19.15 tot 20.30 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan het webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is exclusief bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. We laten tijdig weten wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken. De opname vindt u achter het kopje ‘webinar gemist’ op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of u vragen heeft die u graag behandeld wilt zien tijdens dit webinar. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt