Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Webinar

Webinar Richtinggevend kader toegang

Onder de toegang in het sociaal domein verstaan we de plekken waar inwoners met mogelijke ondersteuningsvragen terechtkunnen en eventueel ondersteuning toegewezen krijgen. Gemeenten zijn vanuit verschillende wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de toegang tot zorg en ondersteuning.

Eind maart 2024 heeft de VNG het richtinggevend kader toegang vastgesteld. In dit document wordt duidelijk gemaakt wat gemeentes vanuit onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, de Wmo en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen doen om toegang tot hulp en ondersteuning zo goed mogelijk te regelen. In het document wordt beschreven hoe het basisniveau van de gemeente er uit zou moeten zien wat betreft toegang, lokale buurt-, wijk-, en dorpsteams en de dienstverlening aan inwoners in kwetsbare en complexe situaties.  

Elise Luijcx, projectleider Toegang bij de VNG, en haar collega Maarten van den Hoonaard verzorgen op 9 september van 20.00 uur tot 21.15 uur een webinar over het richtinggevend kader toegang voor leden van de Koepel. 

 

In dit webinar gaan zij in op de volgende vragen:

  • Wat houdt het richtinggevend kader toegang concreet in? Wat wordt in dit kader geregeld?
  • Wat zijn de redenen om dit kader op te stellen? Welke uitdagingen/problemen worden met dit kader verminderd en/of opgelost?
  • Wat moet dit kader teweegbrengen? 
  • Voor wie is dit kader bedoeld?
  • Wat kunnen en ‘moeten’ gemeentes met dit kader? 
  • Wat gaan inwoners in kwetsbare en complexe situaties merken van de invoering van dit kader?
  • Hoe kunnen/gaan gemeentes dit kader in de praktijk handen en voeten geven? 
  • Wat is het Verkenningsinstrument Toegang? Welke rol speelt dit instrument bij de invoering van het richtinggevend kader? 
  • Wat zou de rol van de advies-en cliëntenraad kunnen en moeten zijn tijdens de verschillende fases van de invoering van het kader? 
  • Welke punten vragen vanuit inwoners/cliëntenperspectief bijzondere aandacht?

Waar en wanneer?

Dit webinar vindt plaats op maandag 9 september van 20.00 tot 21.15 uur, via de videotool Zoom. Enkele dagen voorafgaand aan de webinar ontvangt u een link en handleiding voor deelname. 

Voor wie?

Deze sessie is exclusief bedoeld voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. We willen zoveel mogelijk leden de kans geven deze sessie bij te wonen, daarom kan per adviesraad in principe 1 persoon deelnemen. We laten tijdig weten wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het maximumaantal deelnemers is 60. Heeft u de sessie gemist? Leden van de Koepel kunnen deze sessie altijd later terugkijken. De opname vindt u achter het kopje ‘webinar gemist’ op het afgeschermde deel van de website. 

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of u vragen heeft die u graag behandeld wilt zien tijdens dit webinar. Tijdens de sessie zelf is maar beperkt gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname aan dit webinar is gratis. Op onze trainingen en bijeenkomsten zijn deze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op via secretariaat@koepelasd.nl

 

Aanmelden
Beschikbaarheid: Beperkt